Τμήματα

Οικονομικών Επιστημών

Ανταποκρίνεται στις ανάγκες δημιουργίας ενός στέρεου θεωρητικού υπόβαθρου γνώσεων στην Οικονομική επιστήμη και τη Διοίκηση, παρέχοντας παράλληλα τις δυνατότητες για εξοικείωση των φοιτητών σε πρακτικές εφαρμογές.

περισσότερα

Πολιτικών Επιστημών

Ασχολείται με την μελέτη των πολιτικών φαινομένων: των πολιτικών θεσμών, διαδικασιών και ανταγωνισμών. Αναλύει τα θεωρητικά και εμπειρικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για την επιστημονική ανάλυση της σύστασης και των σχέσεων των συλλογικών και των ατομικών υποκειμένων στο πλαίσιο της οργανωμένης κοινωνίας.

περισσότερα

Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

Παρέχει την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική γνώση για άσκηση της Δημοσιογραφίας, ερευνά θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο της Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας,  και συμβάλλει στην κατοχύρωση του Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος.

περισσότερα