Εγκύκλιος φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Δείτε παρακάκτω την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Οι ημερομηνίες υποβολής  από την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 έως και την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019.

Θα αναρτηθεί και σχετικό Δελτίο Τύπου στο site του Υπουργείου.