Ανακοίνωση-Εκκρεμότητες αιτήσεων στεγαστικού επιδόματος 17-18

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

(Μόνο για  φοιτητές που έχουν εκκρεμότητες στην αίτηση του στεγαστικού επιδόματος)

 

Οι φοιτητές που έχουν υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος 2017-18 πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφει η αίτηση τους στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2018.

 

 

           Από τη Γραμματεία του Τμήματος