Μεταπτυχιακές

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών :

Επίσης σε συνεργασία με άλλα Τμήματα του ΑΠΘ αλλά και εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, λειτουργούν αντίστοιχα τα παρακάτω Διατμηματικά και Διαπανεπιστημιακά Μεταπτυχιακά Προγράμματα :

"Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη", στο οποίο συνεργάζεται με τα Τμήματα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Γεωπονίας, Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Θεολογίας και τη Νομική Σχολή

«Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα»στο οποίο συνεργάζεται με το Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ
 
«Δίκτυα και Πολυπλοκότητα»    σε συνεργασία με τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών (επισπεύδον), Μαθηματικών, Βιολογίας και Γεωλογίας του ΑΠΘ

«Διακυβέρνηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη», σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ