Κατάταξη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Στις αρχές Μαρτίου  ανακοινώθηκε η Παγκόσμια Κατάταξη Πανεπιστημίων της QS (QS World University Rankings) για το 2018. Το ΑΠΘ καταλαμβάνει θέση 501-550 και σε εθνικό επίπεδο βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά το ΕΜΠ.

Όσον αφορά το Τμήμα μας, βρίσκεται στην θέση 251-300 στο επιστημονικό πεδίο Economics and Econometrics και είναι δεύτερο μετά το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε εθνικό επίπεδο. Να σημειωθεί ότι μόλις τρία Πανεπιστήμια βρίσκονται στην λίστα για το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα. Στον πίνακα παρουσιάζονται τα κριτήρια και οι αντίστοιχες βαθμολογίες. Τα υπόλοιπα ΑΕΙ είναι πολύ κάτω και δεν συμπεριλαμβάνονται στον δημοσιευμένο κατάλογο.

 

Global Ranking

Academic Reputation

Employer Reputation

Citations per Paper

H-index Citations

Athens University of Economics and Business

151-200

55.4

66.6

77.3

64

Aristotle University of Thessaloniki

251-300

46.9

63

72.1

61.7

National and Kapodistrian University of Athens

301-350

46.6

64.2

70.1

57.4