Κατάταξη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 2019

Στις αρχές Μαρτίου  ανακοινώθηκε η Παγκόσμια Κατάταξη Πανεπιστημίων για το 2019, με βάση την Κατάταξη Θεματικών Περιοχών και  Επιστημονικών Αντικειμένων της QS (QS World University Rankings).

(https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2019)

Οι κατατάξεις της QS χρησιμοποιούν δεδομένα ειδικών γνωμοδοτών που συλλέγονται από μεγάλο αριθμό ερευνητών, ακαδημαϊκών και εργοδοτών, ενώ λαμβάνουν υπόψη τον αριθμό ετεροαναφορών και την επιδραστικότητα του δημοσιευμένου έργου των καθηγητών του Τμήματος (h-index).

Ειδικότερα, βαθμολογούνται τέσσερα κριτήρια:
α) η Ακαδημαϊκή φήμη,
β) η φήμη μεταξύ των εργοδοτών,
γ) ο αριθμός ετεροαναφορών ανά εργασία με βάση τα δεδομένα της βάσης Scopus και
δ) ο h-index.

Στο επιστημονικό πεδίο Economics and Econometrics το Τμήμα μας βρίσκεται σε παγκόσμιο επίπεδο στη θέση 251-300.  Σε εθνικό επίπεδο δίνει τη δεύτερη θέση στο Πανεπιστήμιό μας, μετά το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Να σημειωθεί ότι μόλις τρία ελληνικά Πανεπιστήμια βρίσκονται στην λίστα για το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, με τρίτο το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα υπόλοιπα ελληνικά ΑΕΙ δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν τον δημοσιευμένο κατάλογο.

Οι σταθερά υψηλές θέσεις που καταλαμβάνει το Τμήμα μας  κατά τα τελευταία χρόνια στις λίστες παγκόσμιας κατάταξης των Πανεπιστημίων αντανακλούν την ποιότητα του έμψυχου δυναμικού του και του έργου που επιτελείται.

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ εκφράζει τη χαρά του και τον έπαινό του προς όλο το ανθρώπινο δυναμικό του, το οποίο υπερβάλλοντας εαυτόν, κατορθώνει να το διατηρεί σε ένα τόσο υψηλό ανταγωνιστικό επίπεδο, συγκρίσιμο και σε πολλές περιπτώσεις ανώτερο Πανεπιστημίων του εξωτερικού, τα οποία απολαμβάνουν πολύ ανώτερες παροχές και υποδομές.