ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 14 ΗΜΕΡΕΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια της οδηγίας του Υπουργείου Υγείας και της απόφασης των Πρυτανικών αρχών για αναστολή λειτουργίας των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών του ΑΠΘ, από 11 Μαρτίου 2020 και για τις επόμενες 14 ημέρες, η βιβλιοθήκη θα λειτουργεί μόνον για τη χορήγηση βεβαιώσεων ορκομωσίας.

Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά από τον ιδρυματικό λογαριασμό των φοιτητών (user@econ.auth.gr) στις διευθύνσεις rhga@econ.auth.gr  και  eadali@econ.auth.gr.

Οι λειτουργίες δανεισμού και αναγνωστηρίου αναστέλλονται.