ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 και 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Παρακαλούμε τους κάτωθι πτυχιούχους  των ορκωμοσίων 10ης Απριλίου 2020 και 20ης Ιουλίου 2020 να προσέλθουν από τη θυρίδα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών κατά τις ώρες 11-13 για να παραλάβουν το πτυχίο και την αναλυτική τους βαθμολογία.

Οι πτυχιούχοι μπορούν να παραλάβουν τα πτυχία τους:

Α) με αυτοπρόσωπη παρουσία από τη θυρίδα

Β)με νόμιμη εξουσιοδότηση σε τρίτο

Γ) Υστέρα από εντολή τους σε εταιρία ταχυμεταφορών(Χρειάζεται εξουσιοδότηση). Στην συγκεκριμένη περίπτωση οι πτυχιούχοι αναλαμβάνουν το κόστος της εταιρίας ταχυμεταφορών.

 Θα ακολουθήσει η ηλεκτρονική αποστολή των ηλεκτρονικών εγγράφων στους ιδρυματικούς λογαριασμούς.