ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 (εως 25/07/2020)

ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Προς ενημέρωση των υποψήφιων πτυχιούχων.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2038/30-05-2020 με θέμα «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από 1.6.2020 έως και τη λήξη του σχολικού, εκπαιδευτικού και ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.», σας ενημερώνουμε οτι ακυρώνται όλες οι προγραμματισμένες τελετές ορκωμοσίας έως και την λήξη του ακαδημαϊκού έτους .

Ωστόσο, οι φοιτητές οι οποίοι έχουν εκπληρώσει τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις μπορούν κανονικά να υποβάλλουν την αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία. Το πτυχίο και η αναλυτική βαθμολογία θα αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή στον ιδρυματικό λογαριασμό των φοιτητών.

Όσοι υποψήφιοι πτυχιούχοι δεν έχουν ενεργοποιημένο τον ηλ ταχυδρομείο του ιδρυματικού τους λογαριασμού παρακαλούμε να αποστέλλουν και ένα αντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους ταυτότητας.

Η καταλυτική ημερομηνία για τις αίτησεις οκρωμοσίας ορίζεται η 25η Ιουλίου 2020

Προκειμένου να είναι έγκυρη η αίτηση ορκωμοσίας χρειάζεται να καταθέσετε στην Γραμματεία (δια ζώσης ή μέσω ιδρυματικού λογαριασμού στο info@econ.auth.gr):

  1. Υποχρεωτικά - Την αίτηση ορκωμοσίας
  2. Υποχρεωτικά - Την Βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη του τμήματος περί μη οφειλής βιβλίων.(επικοινωνείτε  μονάχα ηλεκτρονικά με την βιβλιοθήκη https://www.eps.auth.gr/el/econ/4128 )
  3. *Προαιρετικά* Όσοι επιθυμούν έκδοση μεμβράνης, επιπλέον αντίγραφα ή οτιδήποτε άλλο παρακαλούμε να ακολουθήσουν την διαδικασία που περιγράφεται στο σύνδεσμο: https://www.eps.auth.gr/el/econ/4227

 

Από τη Γραμματεία