ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Παρακαλούμε τους κάτωθι πτυχιούχους  της ορκωμοσίας της 27ης Ιουλίου 2020, απο την Δευτέρα 17 Αυγούστου να προσέρχονται από τη θυρίδα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών κατά τις ώρες 11-13 για να παραλαμβάνουν το πτυχίο και την αναλυτική τους βαθμολογία.

Οι πτυχιούχοι μπορούν να παραλάβουν τα πτυχία τους:

Α) με αυτοπρόσωπη παρουσία από τη θυρίδα

Β)με νόμιμη εξουσιοδότηση σε τρίτο

Γ) Υστέρα από εντολή τους σε εταιρία ταχυμεταφορών (Χρειάζεται εξουσιοδότηση). Στην συγκεκριμένη περίπτωση οι πτυχιούχοι αναλαμβάνουν το κόστος της εταιρίας ταχυμεταφορών.

 Θα ακολουθήσει η ηλεκτρονική αποστολή των ηλεκτρονικών εγγράφων στους ιδρυματικούς λογαριασμούς.