Προσωπικό και διοίκηση

Μέλη Γενικής Συνέλευσης

1. Αναπληρωτής Καθηγητής Άρης Στυλιανού Πρόεδρος του Τμήματος
2. Καθηγητής Γιώργος Μαργαρίτης
3. Καθηγητής Νικόλας Σεβαστάκης
4. Καθηγητής Γιάννης Σταυρακάκης
5. Καθηγητής Θόδωρος Χατζηπαντελής
6. Αναπληρωτής Καθηγητής Γιάννης Ανδρεάδης
7. Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Δουράκης
8. Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρέας Πανταζόπουλος
9. Αναπληρωτής Καθηγητής Γιάννης Παπαγεωργίου
10.Επίκουρος Καθηγητής Vemund Aarbakke
11.Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Ανδρέου
12.Επίκουρος Καθηγητής Xριστόφορος Bερναρδάκης (σε αναστολή καθηκόντων)
13.Επίκουρος Καθηγητής Κάρολος-Ιωσήφ Καβουλάκος
14.Επίκουρος Καθηγητής Αλέξανδρος Κιουπκιολής
15.Επίκουρος Καθηγητής Σπύρος Μαρκέτος
16.Επίκουρος Καθηγητής Κώστας Παπαστάθης
17. Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Ροτζώκος
18. Λέκτορας Ευτυχία Τεπέρογλου

Γραμματέας του Τμήματος
Μαρίνα Γιαρέντη

Διοικητική-τεχνική υποστήριξη
Δήμητρα Καραΐσκου
Εφη Παπαδοπούλου

Βιβλιοθήκη
Παναγιώτα Γαϊτανίδου

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας
Δημήτρης Μηλώσης