Έντυπα αιτήσεων, δηλώσεων

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε Έντυπα και Αιτήσεις που απαιτούνται για την διεκπεραίωση των αιτημάτων σας προς την Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Πιέστε το σχετικό σύνδεσμο για κάθε έντυπο για να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

Αίτηση προς την Γενική Συνέλευση του Τμήματος 
Αίτηση προς την Γενική Συνέλευση ειδικής σύνθεσης του Τμήματος

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Γενική αίτηση προς την Γραμματεία (αφορά το προπτυχιακό)  
Αίτηση κατάταξης στο Τμήμα  
Αίτηση αναγνώρισης μαθημάτων  
Δήλωση μαθημάτων ελεύθερης επιλογής  
Δήλωση ορκωμοσίας  NEO

Βεβαίωση παρουσίας εξετάσεων

ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Γενική αίτηση προς την Γραμματεία (αφορά το μεταπτυχιακό)

Αίτηση εισαγωγής στπ μεταπτυχιακό ΝΕΟ
Αίτηση εγγραφής στο μεταπτυχιακό του Τμήματος

Δήλωση μαθημάτων επιλογής

Αίτηση ανάληψης διπλωματικής εργασίας.   

Κατάθεση των διπλωματικών στην κεντρική βιβλιοθήκη  

ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

Αίτηση εκπόνησης διδακτορικού
Έκθεση προόδου διδακτορικού

ΕΝΤΥΠΑ ERASMUS

Φόρμα αναγνώρισης μαθημάτων ERASMUS