Έντυπα αιτήσεων, δηλώσεων

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε Έντυπα και Αιτήσεις που απαιτούνται για την διεκπεραίωση των αιτημάτων σας προς την Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Πιέστε το σχετικό σύνδεσμο για κάθε έντυπο για να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας.

ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

Αίτηση προς την Γενική Συνέλευση του Τμήματος 
Αίτηση προς την Γενική Συνέλευση ειδικής σύνθεσης του Τμήματος

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Γενική αίτηση προς την Γραμματεία (αφορά το προπτυχιακό)  
Αίτηση συμμετοχής στις κατατακτήριες στο Τμήμα
Αίτηση αναγνώρισης μαθημάτων  
Δήλωση μαθημάτων ελεύθερης επιλογής  
Δήλωση αποφοίτησης  

Βεβαίωση παρουσίας εξετάσεων

Βεβαίωση παρουσίας σε διαδικτυακές εξετάσεις

ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Γενική αίτηση προς την Γραμματεία (αφορά το μεταπτυχιακό) 
Αίτηση εισαγωγής στο μεταπτυχιακό 
Αίτηση ανάληψης διπλωματικής εργασίας    
Κατάθεση των διπλωματικών στην κεντρική βιβλιοθήκη 

Αίτηση για εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ. "Διακυβέρνηση και Περιφερειακή Ανάπτυξη" 

ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

Αίτηση εκπόνησης διδακτορικού
Έκθεση προόδου διδακτορικού

ΕΝΤΥΠΑ ERASMUS

Φόρμα αναγνώρισης μαθημάτων ERASMUS
Δήλωση μετακίνησης