Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Επιστημών

Η Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών δίπλα στο κτίριο διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Ωράριο θυρίδας γραμματείας

Όλες τις εργάσιμες μέρες 11:00-13:00

Ταχυδρομική διεύθυνση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Ο.Π.Ε. - Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
Πανεπιστημιούπολη - ΤΚ 54124 - Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα

Προϊσταμένη
Γιαρέντη Μαρίνα 2310 99 5397

Προσωπικό γραμματείας
Καραϊσκου Δήμητρα 2310 99 5270
Εφη Παπαδοπούλου 2310 99 5395
Αναστασία Γαλάνη 2310 99 5396

E-mail: info@polsci.auth.gr