Το πρόγραμμα ERASMUS

Mέσω του προγράμματος ERASMUS δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και σε υποψήφιους διδάκτορες να πραγματοποιήσουν ένα αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών τους στις χώρες της Eυρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, το Tμήμα Eυρωπαϊκών Eκπαιδευτικών Προγραμμάτων του AΠΘ κατευθύνει τους φοιτητές που πρόκειται να διανύσουν μια περίοδο των σπουδών τους σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού, συγκεντρώνει τις αιτήσεις τους, αλληλογραφεί με τα πανεπιστήμια υποδοχής και φροντίζει για τη χορήγηση της υποτροφίας που δικαιούνται. Το τελευταίο διάστημα και στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διεθνών συνεργασιών του, το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών έχει συνάψει πληθώρα συμφωνιών ανταλλαγής φοιτητών και μελών ΔΕΠ που τίθενται σταδιακά σε ισχύ. Ενδεικτικά, είναι δυνατόν να αναφερθούν οι συμφωνίες Erasmus με τα Πανεπιστήμια της Φρανκφούρτης, του Μάαστριχτ, του Wroclaw, της Κύπρου, του Βοσπόρου,  κ.α.

Aναλυτικές πληροφορίες για την εφαρμογή του προγράμματος κινητικότητας ERASMUS μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και σε εκείνην του Tμήματος Eυρωπαϊκών Eκπαιδευτικών Προγραμμάτων: www.eurep.auth.gr

Συντονιστές ERASMUS+

ERASMUS+ Σπουδές:  Παπαγεωργίου Ιωάννης, Τεπέρογλου Ευτυχία

Erasmus+ Πρακτική Άσκηση: Παπαγεωργίου Ιωάννης