Διεθνής Ερευνητική/Ακαδημαϊκή Παρουσία Τμήματος

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ τόσο ως σύνολο όσο και δια των μελών του έχει σημαντική διεθνή ερευνητική/ακαδημαϊκή παρουσία η οποία μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως εξής:

Διεθνή ερευνητικά προγράμματα και δίκτυα

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος συμμετέχουν (ή έχουν συμμετάσχει) ως μέλη (ή συντονιστές) στα παρακάτω διεθνή (ή με διεθνή χρηματοδότηση) ερευνητικά προγράμματα και δίκτυα:

 •  «Heteropolitics: Refiguring the Common and the Political’, ERC Consolidator Grant, European Commission». (Coordinator)
 • ELNES/HelpMeVote Ερευνητικό πρόγραμμα που διοργανώνει έρευνες και δημιουργεί ηλεκτρονικούς συμβούλους ψήφου με χρηματοδότηση από διεθνείς φορείς και πανεπιστήμια. Ενδεικτικά αναφέρονται: University of Michigan, University of Iceland, University of Illinois, University of Southampton, Umeå University κ.α. (Principal Ivestigator)
 • Knowledge Alliances (SE4Ces),  Εrasmus + (Principal Ivestigator) Social Economy for Community Economies
 • “Friends and Foes of the European Union: The Nature of the Gap between them, and the likely Consequences of it” (ProconEU) . funded by the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF)
 • ‘SMOOTH: Educational Common Spaces. Passing through enclosures and reversing inequalities, 2021-2024, Grant Agreement 101004491, H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2020: Enhancing access and uptake of education to reverse inequalities, H2020 international project
 • Comparative Study of Electoral Systems (CSES): a collaborative program of research among election study teams from around the world.
 • Comparative Candidate Survey (CCS): a joint multi-national project with the goal of collecting data on candidates running for national parliamentary elections in different countries
 • International Social Survey Programme (ISSP) a cross-national collaboration programme conducting annual surveys on diverse topics relevant to social sciences.
 • European Election Studies (EES): a project that studies electoral participation and voting behaviour in European Parliament elections
 • International Democracy Watch που έχει ιδρυθεί από το Κέντρο Μελέτης του Φεντεραλισμού του Πανεπιστημίου του Τορίνο (Center for Studies in Federalism) και εκδίδει το International Democracy Report.
 • “CRISUELA – Crisis-Equity-Democracy for Europe and Latin America” [χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συντονιστής: Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio)]
 • “FACTS - From Alternative Narratives to Citizens True Stories” [χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συντονιστής: CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs)]
 • Crossroads. European cultural diplomacy and Arab Christians in Palestine. A connected history during the formative years of the Middle East. Principal Investigator: Karène Sanchez Summerer (NOW/ Leiden University)
 • PARREL - Religions, mouvements non confessionnels & parlements en Europe (2020-2022). Principal Investigator: Philippe Poirier (Université du Luxembourg)
 • Missions chrétiennes et sociétés au Moyen-Orient : organisations, identités, patrimonialisation (XIXe-XXIe siècles) (MisSMO)
 • Jean Monnet Centre of European Constitutionalism and Religion(s). Principal Investigator: Lina Papadopoulou (Aristotle University of Thessaloniki)
 • Varieties of Democracy (V-Dem): a project that provides a multidimensional and disaggregated dataset that reflects the complexity of the concept of democracy.
 • Political parties of Greece – a map of the political landscape, Friedrich Ebert Stiftung, Kieskompas BV
 • Crisis, Political Representation and Democratic Renewal: The Portuguese case in the Southern European context, Centre for Research and Studies in Sociology, University Institute of Lisbon,

Τέλος, τα μέλη του Τμήματος έχουν συμμετάσχει (ή συμμετέχουν) ως μέλη (ή αναπληρωματικά μέλη) στις παρακάτω δράσεις COST:

 • CA19134         Distributed Knowledge Graphs
 • CA18236         Multi-disciplinary innovation for social change
 • CA15101         Comparative Analysis of Conspiracy Theories (COMPACT)
 • CA15207         Professionalization and Social Impact of European Political Science
 • IS1308             Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of Mediated Political Populismfor Democratic Politics
 • IS1304             Expert Judgment Network: Bridging the Gap Between Scientific Uncertainty and Evidence-Based Decision Making
 • IS1004             Web-based data-collection - methodological challenges, solutions and implementations (WEBDATANET)
 • IS0806             The True European Voter: A Strategy For Analysing the Prospects of European Electoral Democracy That Includes the West, the South and the East of the Continent

Διοικητικές θέσεις σε διεθνείς φορείς

Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν επιλεχθεί σε διοικητικές θέσεις στους παρακάτω ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς οργανισμούς ή επιστημονικές εταιρείες:

 • International Federation of Classification Societies  [IFCS] (board member)
 • Populism Specialist Group, Political Studies Association, UK (founding co-convener)
 • Comparative Candidate Survey (Steering Committee member)
 • Public Opinion and Voting Behaviour Standing Group, ECPR (chair)
 • Team Populism, Elite Surveys (team leader)

Oργάνωση διεθνών συνεδρίων/ημερίδων/εργαστηριών κλπ 

 • "Populism and Democracy", international conference, 26-28/6/2015
 • "Η νέα ριζοσπαστική αριστερά στην Ευρώπη της κρίσης", διήμερο διεθνές εργαστήριο, 26-27/11/2016
 • Ιnternational Cooperative Alliance (ICA) 7-9/7/2022
 • Συνέδριο (διεθνές) IFCS 2019  [International Federation of Classification Societies]
 • 2020 ECPR Conference, (Chair of a section with 5 panels and circa 25 papers.)
 • 2018 ECPR Conference, (Chair of a section with 10 panels and circa 50 papers).
 • Joint Sessions of Workshops ECPRMons, Βέλγιο, 8-12 Απριλίου 2019 (workshop director)
 • 2nd European Conference on Comparative Electoral Research, διοργάνωση: Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ και Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, 11-14 Απριλίου 2013 Ρόδος.
 • 3rd European Conference on Comparative Electoral Research, διοργάνωση: Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ, 25-27 Απριλίου 2014, Θεσσαλονίκη.
 • Διοργάνωση του 3ου Διεθνές Συνεδρίου της Ένωσης  Προφορικής Ιστορίας (στη μνήμη της ‘Αλκης Κυριακίδου-Νέστορος) με θέμα «Αντι-αρχεία: Επανεξετάζοντας την ιστορία από τα κάτω», Φιλοσοφική    Σχολή    Α.Π.Θ.    και    Μουσείο  Βυζαντινού Πολιτισμού
 • Διοργάνωση διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου με θέμα «Ταυτότητες και ετερότητες σε περιόδους κρίσεων», Ένωση Προφορικής Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας ΔΠΘ, Κομοτηνή (μέλος επιστημονικής επιτροπής)
 • Διημερίδα “US politics and transatlantic relations after the 2020 elections”. Διαδικτυακό συνέδριο σε συνεργασία με το University of Alabama. Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ. 19 και 20 Μαΐου 2021.
 • Διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου με θέμα «The Balkan States during World War II (1939-1945)», για μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και νέους ερευνητές, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ.
 • "Analyzing Populist Discourse", international methodological workshop, 11-13/7/2014
 • Διοργάνωση του WebDataNet international training school on Web Survey Paradata (2014)

Ομιλίες  πανεπιστημιακών διεθνούς φήμης έχουν οργανωθεί στο Τμήμα:

Ernesto Laclau (5/2008), Jacques Ranciere (26/1/2011),  Chantal Mouffe (11/7/2014), Cas Mudde (23/3/2015), John McCormick (3/6/2015), Nicos Mouzelis (26/6/2015), David Laycock (1/4/2016), Patrick Baert (5/9/2016), Etienne Balibar (20/6/2017), Pierre Francois Moreau (20/6/2017), Kiarina Kordela (20/6/2017), Κathrin Gibson (18/9/2019), κ.λπ.

Visiting Professors/Researchers

Τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος έχουν παρευρεθεί ως Visiting Professors/Researchers στα παρακάτω Πανεπιστήμια

 • Queen Mary University of London
 • Scuola Normale Superiore - Florence
 • Georgetown University,Washington (DC. Η.Π.Α.)
 • Michigan State University, East Lansing (Michigan. Η.Π.Α.)
 • Παν/μιο της Καλιφόρνιας, Σάντα Μπάρμπαρα (UCSB, USA).
 • University of Michigan
 • University of Sydney
 • University of Mannheim
 • Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf,
 • University of Amsterdam,
 • University of Ljubljana,
 • Adam Mickiewicz University,
 • University of Strathclyde,
 • University of Innsbruck
 • Hebrew University of Jerusalem.
 • Luxembourg University
 • Leiden University
 • Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
 • Tallinn University of Technology
 • Hacettepe Üniversitesi, Ankara
 • University of Bath

Άλλες διεθνείς δραστηριότητες

Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν εμπλακεί στις παρακάτω διεθνείς δραστηριότητες

 • Κάτοχος της Έδρας Jean Monnet (2019-2023) με τίτλο «τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ενοποίησης – Δημοκρατία, θεσμοί και πολιτικές» που χορήγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Senior analyst στο Τμήμα Διαμόρφωσης Πολιτικής (Policy Department) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ασχολούμενος με θέματα Brexit και Δημοσίων Ελευθεριών.
 • Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην Ε.Ε.
 • Προεδρεύων της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου των Υπουργών κατά τη διάρκεια της κυπριακής προεδρίας της ΕΕ (2ο εξάμηνο του 2012). Υπεύθυνος για την ολοκλήρωση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου.
 • Συνεργασία στο πλαίσιο του προγράμματος EPICUR με το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καρλσρούης και των Τμήμα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (KIT, Faculty of Humanities and Social Sciences) σε σειρά διαλέξεων με θέμα «Αναπαραστάσεις της Ιστορικής Αδικίας στα ΜΜΕ». (Συνεργάτες: Prof. Andreas Böhn and Annegret Scheibe)
 • Συμμετοχή ως expert στη European Cooperation in Science and Technology (COST) (αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων ως εξωτερικός εμπειρογνώμονας, συμμετοχή σε πάνελ αξιολόγησης και παρακολούθηση δράσεων του COST)
 • Αναφορά στο ερευνητικό/συγγραφικό έργο από το Think Tank Review του Συμβουλίου της ΕΕ
 • Διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων για αριστούχους φοιτητές του Τμήματος στις Βρυξέλλες, μετά από πρόσκληση από διαφορετικούς ευρωβουλευτές (η τελευταία με χρηματοδότηση της Έδρας “Jean Monnet”). Στις επισκέψεις μετείχαν 20-25 φοιτητές κάθε φορά και περιλάμβαναν επισκέψεις, συναντήσεις και συζήτηση στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΝΑΤΟ, την Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία κ.α.