Βιβλιοθήκη Τμήματος

Η Βιβλιοθήκη του Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2001 και συστεγάζεται µε τη Βιβλιοθήκη του Τµήµατος Οικονομικών Επιστημών στον 1ο όροφο του κτιρίου ΝΟΠΕ. Η Βιβλιοθήκη δηµιουργήθηκε προκειµένου να εξυπηρετήσει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της πανεπιστηµιακής οινότητας στο ευρύτερο πεδίο των Πολιτικών Επιστηµών.

Η κύρια συλλογή αποτελείται από ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία και περιοδικά, τα οποία διαιρούνται στις εξής θεµατικές κατηγορίες: Πολιτική Επιστήµη, Φιλοσοφία, Θρησκεία, Ιστορία, Κοινωνικές επιστήµες, Επικοινωνία-Μ.Μ.Ε. και ∆ίκαιο. Ιδιαίτερα σηµαντικό απόκτηµα για τη συλλογή της Βιβλιοθήκης αποτελεί η ∆ωρεά Αριστόβουλου Μάνεση.

Η µηχανοργάνωση της συλλογής γίνεται µε βάση το ενιαίο για όλες τις βιβλιοθήκες του ΑΠΘ ηλεκτρονικό πρόγραµµα Koha. Οι χρήστες εξυπηρετούνται εντός της Βιβλιοθήκης, αλλά έχουν επίσης άµεση πρόσβαση στον κατάλογό της και σε πλήθος ηλεκτρονικών περιοδικών από το χώρο της πολιτικής επιστήµης µέσω Internet από τη σελίδα http://www.lib.auth.gr

Ο δανεισµός για τους φοιτητές γίνεται µε τη επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας. Από τον δανεισµό εξαιρούνται τα περιοδικά, το πληροφοριακό υλικό (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες κλπ), τα σπάνια βιβλία και τα βιβλία της ∆ωρεάς Αριστόβουλου Μάνεση. Οι φοιτητές του Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών µε τη επίδειξη της ακαδημαικής ταυτότητας έχουν επίσης πρόσβαση σε όλες τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες του Α.Π.Θ.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Οι προπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα δανεισμού έως τεσσάρων (4) βιβλίων για δεκαπέντε μέρες (15) με δυνατότητα ανανέωσης έως και δύο (2) φορές από όλες τις βιβλιοθήκες του Α.Π.Θ.

 Δίνεται η δυνατότητα ανανέωσης του υλικού είτε τηλεφωνικά είτε με προσωπική παρουσία χωρίς να χρειάζεται να το επιστρέψουν, με την προϋπόθεση ότι το υλικό δεν έχει ζητηθεί από άλλον χρήστη (δεν έχει γίνει κράτηση).

Σε περίπτωση που ο χρήστης καθυστερήσει να ανανεώσει ή να επιστρέψει υλικό που έχει στην κατοχή του, επιβαρύνεται με χρηματικό πρόστιμο 0,30 € ανά ημέρα και τεκμήριο.

Ο χρήστης έχει την απόλυτη ευθύνη του υλικού που δανείζεται. Συνεπώς, οφείλει να το επιστρέφει στην κατάσταση στην οποία το δανείστηκε. Αν το υλικό έχει φθαρεί ολοκληρωτικά ή έχει χαθεί, ο χρήστης οφείλει να το αντικαταστήσει με δικά του έξοδα.

Ωράριο λειτουργίας
Δευτέρα-Τετάρτη 9-7
Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή 9-5

Υπεύθυνος
Παναγιώτα Γαϊτανίδου

Διεύθυνση
Κτίριο ΝΟΠΕ, 1ος όροφος (συνστέγαση με βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών)

Τηλέφωνο
2310 996400

E-mail
pgaitan@polsci.auth.gr