Διατελέσαντες Καθηγητές

 

Ομότιμοι καθηγητές

Πάσχος Γιώργος

Βώκος Γεράσιμος

 

Συνταξιοδοτηθέντες καθηγητές

Δώδος Δημοσθένης