Διοικητικό Προσωπικό

Γραμματέας του Τμήματος
Μαρίνα Γιαρέντη, τηλ.: 2310 995397

Διοικητική-τεχνική υποστήριξη
Δήμητρα Καραΐσκου, τηλ.: 2310 995270
Εφη Παπαδοπούλου, τηλ.: 2310 995396

Βιβλιοθήκη
Παναγιώτα Γαϊτανίδου, τηλ.: 2310 996400
Βιβλιοθήκη Τμήματος, Εγνατίας 46, 2ος όροφος

Νησίδα Η/Υ - Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας
Δημήτρης Μηλώσης, τηλ.: 2310 991950
Εγνατίας 46, 5ος όροφος