Διοικητικό Προσωπικό

Γραμματέας του Τμήματος
Μαρίνα Γιαρέντη, τηλ.: 2310 995397

Διοικητική-τεχνική υποστήριξη
Δήμητρα Καραΐσκου, τηλ.: 2310 995270
Εφη Παπαδοπούλου, τηλ.: 2310 995396

Βιβλιοθήκη
Παναγιώτα Γαϊτανίδου, τηλ.: 2310 996400
Βιβλιοθήκη Τμήματος, Κτίριο Σχολής Ο.Π.Ε. 1ος όροφος