Επίτιμοι Διδάκτορες

Πρώτος επίτιμος διδάκτωρ του Τμήματος ανακηρύχθηκε στις 12 Μαΐου 2005 ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Paris X- Nanterre κ. Etiénne Balibar.