Επίτιμοι Διδάκτορες

Πρώτος επίτιμος διδάκτωρ του Τμήματος ανακηρύχθηκε στις 12 Μαΐου 2005 ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Paris X- Nanterre κ. Etiénne Balibar.

 

Δεύτερος επίτιμος διδάκτωρ του Τμήματος ανακηρύχθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 2018 ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Mannheim κ. Hermann F.J. Schmitt.