Συνταγματική Συγκρότηση του Κράτους: Οργανωτικές Βάσεις του Ισχύοντος Πολιτεύματος

ECTS: 
5
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΥ0205
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Υποχρεωτικό
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Εαρινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Εξετάζεται καταρχήν η έννοια και το περιεχόμενο του Συντάγματος καθώς και η σχέση του με το κράτος και την κυριαρχία. Στη συνέχεια αναλύονται εκτενώς οι θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές που διέπουν τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, ειδικότερα η δημοκρατική, κοινοβουλευτική και αντιπροσω¬πευτική αρχή, καθώς και οι αρχές της προεδρευόμενης δημοκρατίας, της διάκρισης των λειτουργιών και του κοινωνικού κράτους δικαίου. Σε άμεση συνάρτηση με τις αρχές αυτές παρουσιάζονται τα όργανα που καλούνται να φέρουν σε πέρας τις κρατικές λειτουργίες και τα οποία «ενσωματώνουν» και «υλοποιούν» τις παραπάνω αρχές, ειδικότερα ο λαός, και υπό τη στενότερη εκδοχή του το εκλογικό σώμα, η Βουλή, η κυβέρνηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τα δικαστήρια.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με τη θεσμική, και ειδικότερα συνταγματική, συγκρότηση της ελληνικής δημοκρατίας. Ειδικότερα επιδιώκεται: Να καταλάβουν οι φοιτητές τη νομική και πολιτική σημασία του Συντάγματος. Να γνωρίσουν τα συνταγματικά-νομικά πλαίσια της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Να μάθουν να χειρίζονται ένα νομικό κείμενο όπως το Σύνταγμα.

Βιβλιογραφία: 

Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΠΡΟΤΑΣΗ 1: Κ. Χρυσόγονος Συνταγματικό Δίκαιο (25145) Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003
ΠΡΟΤΑΣΗ 2: Α. Μανιτάκης Ελληνικό Συνταγματικό Δίκαιο (25133) Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2004
ΠΡΟΤΑΣΗ 3: Ε. Βενιζέλος Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου, αναθεωρημένη έκδοση (27662) Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 2008
ΠΡΟΤΑΣΗ 4: Κ. Μαυριάς Συνταγματικό Δίκαιο (25822) Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 2005
ΠΡΟΤΑΣΗ 5: Φ. Σπυρόπουλος Εισαγωγή στο Συνταγματικό Δίκαιο (27818) Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 2006
ΠΡΟΤΑΣΗ 6: Δ. Τσάτσος Συνταγματικό Δίκαιο, τ. Β΄, Οργάνωση και Λειτουργία της Πολιτείας (27845) Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 1993