Ελληνική Εξωτερική Πολιτική (μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο)

Διδάσκοντες: 
ECTS: 
5
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΥ0503
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Υποχρεωτικό
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Χειμερινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Σύντομη εισαγωγή στην ιστορία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής – σύντομη εισαγωγή στο διεθνές περιβάλλον της εποχής του Ψυχρού Πολέμου – το ιδεολογικό υπόβαθρο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής - από τον «από βορράν» στον «εξ ανατολών κίνδυνο»: οι μεταβαλλόμενες προτεραιότητες της εθνικής ασφάλειας – οι εθνικές διεκδικήσεις μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο – η Ελλάδα και η δυτική συμμαχία – οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες – το Κυπριακό Ζήτημα - οι ελληνοτουρκικές σχέσεις – οι σχέσεις με το βαλκανικό περίγυρο – η πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση – οι εσωτερικοί παράγοντες της εξωτερικής πολιτικής ή η έννοια του «πολιτικού κόστους»

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

• κατανόηση του πλαισίου διαμόρφωσης και άσκησης της εξωτερικής πολιτικής ενός μικρού κράτους σε πολυσχιδές διεθνές περιβάλλον (π.χ., διπολισμός σε παγκόσμιο επίπεδο, εθνικοί ανταγωνισμοί σε περιφερειακό επίπεδο)· • κατανόηση του ρόλου εσωτερικών παραγόντων στη διαμόρφωση και άσκηση της εξωτερικής πολιτικής ενός μικρού κράτους· • κατανόηση του ρόλου υλικών παραγόντων (π.χ., ισχύς) αλλά και της κουλτούρας και των ιδεών στη διαμόρφωση και άσκηση της εξωτερικής πολιτικής των κρατών γενικότερα· • βασικές γνώσεις για τα σημαντικότερα ζητήματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο· • κριτική προσέγγιση «καθιερωμένων» και αγοραίων αντιλήψεων για τη διεθνή θέση και πολιτική της Ελλάδας

Βιβλιογραφία: 

Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)

  1. Κωνσταντίνος Σβολόπουλος  Η ελληνική εξωτερική πολιτική, 1945-1981  Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Ι.Δ. Κολλάρου και Σιας Α.Ε, 2002
  2. Ιωάννης Στεφανίδης Ασύμμετροι εταίροι: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα στον Ψυχρό Πόλεμο  Σ. Πατάκης Α.Ε., 2002