Ηθική και Πολιτική

Διδάσκοντες: 
ECTS: 
5
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΥ0802
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Υποχρεωτικό
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Εαρινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Το κακό στις θεολογικές παραδόσεις (Ιουδαϊσμός, Μανιχαϊσμός, Χριστιανισμός, Γνωστικισμός).
Το πρόβλημα της γνώσης του κακού.
Το κακό στη νεότερη Φιλοσοφία: Kant, Nietzsche, Max Scheler. Hanna Arendt.
Το κακό ως απουσία του καλού και το κακό ως κακή βούληση.
Πολιτικές εκφάνσεις του κακού.
Γενοκτονίες και μορφές ολοκληρωτισμού.
Το ριζικό κακό και η κοινοτοπία του κακού.
Η ειδική περίπτωση του Ολοκαυτώματος.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι φοιτήτριες/τές θα έχουν εξοικειωθεί με τις κυριότερες φιλοσοφικές προσεγγίσεις του έντονα αμφιλεγόμενου και ακόμα άλυτου προβλήματος του κακού. Η εξοικείωση αυτή θα διευκολύνει: i) την κατανόηση των ηθικών και πολιτικών συνεπειών των εκάστοτε ιστορικά διαμορφούμενων στερεοτύπων περί του τι είναι «κακό» ii) την προσέγγιση των φαινομένων της δαιμονοποίησης του άλλου και του ιδεολογικού φανατισμού iii) την αναγνώριση των ψυχολογικών και ιδεολογικών μηχανισμών που μπορούν να μετατρέψουν κοινούς ανθρώπους μέσης ηθικότητας σε δράστες μεγάλων εγκλημάτων.

Βιβλιογραφία: 

Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1) Τσβετάν Τοντόροφ: Μνήμη του κακού. Πειρασμός του καλού. Στοχασμοί για τον αιώνα που έφυγε. Βιβλιοπωλείο της Εστίας, Αθήνα 2003  
2) Zimbardo Philip: Η επιρροή του Εωσφόρου. Πώς καλοί άνθρωποι γίνονται κακοί. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2011

Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αυγουστίνος: Εξομολογήσεις ,τομ.Α-Β, Πατάκης, Αθήνα 1999
Georges Bataille: Η λογοτεχνία και το το κακό. Πλέθρον 1979
Max Scheler: Η θέση του ανθρώπου στον κόσμο. Ροές 1989
Νίκος Ματσούκας: Το πρόβλημα του κακού. Δοκίμιο πατερικής θεολογίας. Εκδ. Πουρναρά 1992
Alain Badiou: Η ηθική. Δοκίμιο για τη συνείδηση του Κακού.  Scripta 1998
Jean François Mattéi: Η εσωτερική βαρβαρότητα. Δοκίμιο για τη σύγχρονη ακοσμία. Αρμός 1999
René Girard: Εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν... Εξάντας 2002
Max Scheler: Ο μνησίκακος άνθρωπος. Ίνδικτος 2002
Paul Ricoeur: Το κακό. Μια πρόκληση για τη φιλοσοφία και τη θεολογία. Πόλις 2005
Jean Pierre Dupuy: Ελάσσων μεταφυσική των τσουνάμι. Άγρα 2005
Emmanuel Lévinas, Ελευθερία και εντολή, Εστία 2007
Χρήστος Γιανναράς: Το αίνιγμα το κακού. Ίκαρος 2008
Θάνος Λίποβατς: Η απατηλή σαγήνη και η διαβρωτική βία του κακού. Πόλις  2012
Immanuel Kant: “Η αποτυχία όλων των φιλοσοφικών προσπαθειών στη θεοδικία”, Δοκίμια. Δωδώνη 1971
Immanuel Kant: Η Θρησκεία εντός των ορίων του λόγου και μόνο. Πόλις 2007
Friedrich Nietzsche: Πέρα από το καλό και το κακό. Πανοπτικόν 2010
Friedrich Nietzsche: Η Γενεαλογία της Ηθικής. Πανοπτικόν, 2010.
Hanna Arendt: Ο Eichmann στην Ιερουσαλήμ. Μια έκθεση για την κοινοτοπία του κακού. Νησίδες 2009.
Τσινικόπουλος Δημήτρης: Το μυστήριο το κακού. Νησίδες 2014.