Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

ECTS: 
4
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΕΣ001
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Επιλογής
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Εαρινό/Χειμερινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Πρακτική Άσκηση» προβλέπεται η απασχόληση των φοιτητών του Τμήματος σε τυπικούς ή άτυπους πολιτικούς θεσμούς (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί κ.τ.λ.) θεσμοθετώντας και στελεχώνοντας ένα Γραφείο Υποστήριξης του πολιτικού τους προσωπικού. Δίνεται έμφαση σε θέματα της διαδικασίας λήψης πολιτικών αποφάσεων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμματισμού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (επιχειρησιακό και τεχνικό πρόγραμμα, διοικητικός εκσυγχρονισμός υπηρεσιών), της οικοδόμησης συλλογικών συμμετοχικών θεσμών (Τοπικά Συμβούλια Νεολαίας, Δημοτικά Διαμερίσματα) ή της οργάνωσης και διανομής κοινωνικών υπηρεσιών (Παιδικοί Σταθμοί, ΚΑΠΗ, Πολιτιστικά Κέντρα, Κέντρα Στήριξης Απασχόλησης). Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε εξαμηνιαίους κύκλους. Πριν από την έναρξη κάθε κύκλου υπάρχει ενημέρωση των φοιτητών για τις λεπτομέρειες του προγράμματος, το αντικείμενο της απασχόλησης, και υλοποιείται σεμινάριο με στόχο την ενημέρωση των ασκούμενων σχετικά με τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας των οργανισμών στους οποίους πρόκειται να απασχοληθούν, τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται (όπως «μελέτη περίπτωσης», «τεχνολογική προοπτική διερεύνηση», «Delphi» κ.α.), καθώς και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ασκούμενων στον εργασιακό χώρο. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι ασκούμενοι με τη συνδρομή των εποπτών επιλέγουν ένα από τα θέματα του Ο.Τ.Α. στον οποίο θα απασχολούνται και εκπονούν «μελέτη περίπτωσης».

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Nα μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

Erasmus: 
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος) Από τη νομαρχιακή στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 6100 Έκδοση: 1η έκδ./2010 Συγγραφείς: Συλλογικό (Επιμ.: Σωτηρέλης Γιώργος Χ., Ξηρός Θανάσης Γ.) ISBN: 978-960-02-2235-7 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ Ο εκσυγχρονισμός της τοπικής αυτοδιοίκησης Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 14960 Έκδοση: 1η έκδ./2006 Συγγραφείς: Stewart J. ISBN: 978-960-6647-95-6 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε. Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη http://www.ita.org.gr Ηλεκτρονική Πηγή Μελετών και Πληροφοριών, Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης. http://www.kedke.gr Ηλεκτρονική Πηγή Πληροφοριών και Νομοθεσίας, Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας. D. Wilson & C. Game, Local Government in the United Kingdom, Palgrave, 2006.