Συγγράμματα

 Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών εφαρμόζει το σύστημα του πολλαπλού συγγράμματος όπως προβλέπεται από τον Νόμο, ενώ η δήλωση επιλογής συγγραμμάτων – όπως και η δήλωση μαθημάτων – γίνεται μόνον ηλεκτρονικά. Κατά την διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές/τριες δικαιούνται να πάρουν αριθμό συγγραμμάτων ισάριθμο με τα μαθήματα που απαιτούνται για την λήψη πτυχίου (50 για το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών). Πληροφορίες για το σύστημα διανομής συγγραμμάτων μπορούν να αναζητηθούν  στο σύστημα Εύδοξος:

http://eudoxus.gr

Συνημμένα Αρχεία: