Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη των ανοιχτών ψηφιακών μαθημάτων και διάθετει τον μεγαλύτερο αριθμό ήδη ολοκληρωμένων μαθημάτων από όλα τα Τμήματα του ΑΠΘ (βλ. σχετικά: https://eclass.auth.gr/modules/course_metadata/openfaculties.php ). Σχεδιάζει μάλιστα την περαιτέρω ενίσχυση αντίστοιχων δραστηριοτήτων. Παρακάτω ακολουθεί κατάλογος των ήδη διαθέσιμων μαθημάτων με ενεργές συνδέσεις:

 

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)

1

Ανάλυση Πολιτικού λόγου (OCRS139)

2

Αντικοινοβουλευτισμός και δικτατορίες στην Ελλάδα (OCRS286)

3

Εισαγωγή στη Συγκριτική Πολιτική (OCRS229)

4

Θέματα εφαρμοσμένης πολιτικής ανάλυσης (OCRS317)

5

Ιστορία, Θεωρίες και θεσμοί της ΕΕ (OCRS230)

6

Μαθηματικά στην πολιτική επιστήμη: Εισαγωγή (OCRS376)

7

Ο αντισημιτισμός στον 20ο αιώνα (OCRS366)

8

Ο σοσιαλισμός στην Ελλάδα του 20ου αιώνα (Σοσιαλιστικό Κίνημα και Ιδέες) (OCRS287)

9

Ολοκαύτωμα και ιστορική μνήμη (OCRS204)

10

Πόλεμος και Πολιτική (OCRS228)

11

Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (OCRS394)

12

Ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης στις κοινωνικές επιστήμες (OCRS309)

13

Σύγχρονα θέματα διεθνούς πολιτικής (OCRS245)

14

Το πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (OCRS397)