Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2328/τ.Β΄/20-6-2018) η  Απόφαση της Συγκλήτου που αφορά στην έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:

Συνημμένα Αρχεία: