Προϋποθέσεις-Κριτήρια Επιλογής

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών χρηματοδοτείται εδώ και χρόνια από πόρους του Υπουργείου Παιδείας και ακολουθεί τους κανόνες του εκάστοτε προγράμματος (στην παρούσα φάση του ΕΣΠΑ). Ας απαντήσουμε λοιπόν ένα-ένα τα ερωτήματα:

Μπορώ να επιλεγώ;

Προϋπόθεση για επιλογή στην πρακτική άσκηση είναι να είναι κάποιος:

(α) Ενεργός προπτυχιακός φοιτητής/τρια του Τμήματος μέχρι και την λήξη της περιόδου πρακτικής

(β) Να βρίσκεται τουλάχιστον στο 6ο εξάμηνο κατά την περίοδο πραγματοποίησης

(γ) Να έχει περάσει τουλάχιστον 25 μαθήματα όταν υποβάλλει την αίτηση

Πότε πραγματοποιείται η πρακτικη;

Με την προϋπόθεση διαθέσιμης χρηματοδότησης η πρακτική πραγματοποιείται σε 3 περιόδους για κάθε ακαδημαϊκό έτος:

(α) Περίοδος παράλληλα με το χειμερινό εξάμηνο (Οκτώβριος-Δεκέμβριος)

(β) Περίοδος παράλληλα με το εαρινό εξάμηνο (Μάρτιος-Μάιος)

(γ) Περίοδος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (15 Ιουνίου - 15 Σεπτεμβρίου). Ειδικά για την περίοδο αυτή απαιτείται να έχετε λίγα μαθήματα προς εξετάσεις γιατί επηρεάζει 2 εξεταστικές

Η πρακτική αφορά 3 μήνες πλήρους απασχόλησης στο πλήρες ωράριο του φορέα απασχόλησης. Οι επίσημες αργίες υπολογίζονται στο σύνολο του ωραρίου χωρίς ο φοιτητής να απασχοληθεί. 

Πότε κάνω αίτηση;

Με την προϋπόθεση διαθέσιμης χρηματοδότησης σε κάθε χρονική περίοδο, το Τμήμα προσδιορίζει τον αριθμό διαθέσιμων θέσεων ανα περίοδο και δημοσιεύεται στην ενότητα ειδήσεων της ιστοσελίδας του Τμήματος "Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος" προς τους φοιτητές για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με δήλωση που υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας E-Learning.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές υποβάλλουν στο Elearning: (α) Αίτηση-Δήλωση προτίμησης θέσεων πρακτικής (β) τρέχουσα αναλυτική βαθμολογία (από το sis).

Με βάση τα παραπάνω σχηματίζεται πίνακας με τον Μ.Ο. βαθμολογίας, τον αριθμό περασμένων μαθημάτων και την βαθμολογία σε επιλεγμένα μαθήματα που σχετίζονται με το αντικείμενο της πρακτικής (ανάλυση δεδομένων, δημόσια οικονομικά, συγκρότηση της διοίκησης κοκ). Τα στοιχεία αυτά οδηγούν σε μία κατάταξη που βασίζεται κατά 50% στον Μ.Ο., κατά 10% στον αριθμό περασμένων μαθημάτων και κατά 40% στην βαθμολογία στα σχετικά μαθήματα.

Με βάση τις διαθέσιμες θέσεις από κάθε φορέα, γίνεται η τοποθέτηση στις επιμέρους θέσεις.

Εφόσον ένας φοιτητης επιθυμεί να κάνει πρακτική σε Δήμο ή Περιφέρεια εκτός της περιοχής της Θεσσαλονίκης, επικοινωνεί με τον φορέα και προωθεί έντυπο του προγράμματος στο οποίο ο φορέας δηλώνει την πρόθεση του να απασχολήσει τον φοιτητή. Μοναδική πλέον προϋπόθεση μένει να βρίσκεται ο φοιτητής στην λίστα των επιλεγόμενων για πρακτική άσκηση με βάση τα ανωτέρω κριτήρια (δείτε σχετικό έντυπο και οδηγίες στο E-Learning).

Πρακτική και ERASMUS
Το τρίμηνο της σύμβασης για την περίοδο της πρακτκής δεν μπορεί κάποιος να λαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποτροφία (π.χ. ERASMUS). Δεν είναι λοιπόν δυνατόν να υπάρχει ούτε μία μέρα επικάλυψη μεταξύ υποτροφίας ERASMUS και σύμβασης πρακτικής άσκησης

Πρακτική άσκηση και ορκωμοσία
Δεν είναι δυνατόν κάποιος φοιτητής να ορκιστεί πτυχιούχος πριν την ολοκλήρωση της πρακτικής. Αν έχει συμπληρώσει τα 50 μαθήματα πριν την πραγματοποίηση της πρακτικήςκαι επιθυμεί να κάνει πρακτικη θα πρέπει να δηλώσει το μάθημα ως επιπλέον επιλεγόμενο, να καλύψει όλες τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις του μαθήματος (εργασίες) αναβάλοντας την αποφοίτηση για την επόμενη προγραμματισμένη ορκωμοσία.

Πληροφορίες-Επικοινωνία

Υπεύθυνος καθηγητής

Καθ. Χατζηπαντελής Θεόδωρος
Εγνατία 46 6ος όροφος
Τηλ: 2310 997912
E-mail: chadji@polsci.auth.gr

 
Διοικητικά Υπεύθυνος - Πληροφορίες

Μηλώσης Δημήτριος
Εγνατία 46 5ος όροφος
Τηλ: 2310 991954
E-mail: dmilosis@polsci.auth.gr