Πληροφορίες-Επικοινωνία

Υπεύθυνος καθηγητής

Καθ. Χατζηπαντελής Θεόδωρος
Εγνατία 46 6ος όροφος
Τηλ: 2310 997912
E-mail: chadji@polsci.auth.gr

 
Διοικητικά Υπεύθυνος - Πληροφορίες

Μηλώσης Δημήτριος
Εγνατία 46 5ος όροφος
Τηλ: 2310 991954
E-mail: dmilosis@polsci.auth.gr