Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών

O Ενιαίος Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητ(ρι)ών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 2008 με βασικό στόχο την επίλυση των προβλημάτων και την προώθηση των αιτημάτων των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος, όσον αφορά τις σπουδές τους, τις συνθήκες έρευνας, τη βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών και ζητήματα που προκύπτουν από την παρουσία και δραστηριοποίησή τους στον χώρο του πανεπιστημίου.

Παράλληλα, ο Σύλλογος αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση και προώθηση της ερευνητικής δουλειάς που παράγεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος, αλλά και στην γνωριμία και επαφή μεταξύ των νέων επιστημόνων της πόλης, που δραστηριοποιούνται στον χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

Προώθηση Ερευνητικών Δραστηριοτήτων

Ο Ενιαίος Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητ(ρι)ών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση και προώθηση της ερευνητικής δουλειάς που παράγεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος, αλλά και στην γνωριμία και επαφή μεταξύ των νέων επιστημόνων της πόλης, που δραστηριοποιούνται στον χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

Βασικός στόχος του είναι η ανάπτυξη και καθιέρωση ενός χώρου ανοιχτού ερευνητικού διεπιστημονικού διαλόγου ανάμεσα σε  νέους ερευνητές και ερευνήτριες από διάφορες κατευθύνσεις και ιδιαίτερα γνωστικά πεδία που θα περιστρέφεται γύρω από κλασικά ζητήματα πολιτικής ανάλυσης και θεωρίας, αλλά και ζητήματα αιχμής στις συμβολές διαφορετικών πεδίων (ιστορίας, ανθρωπολογίας, διεθνών σχέσεων, κοινωνιολογίας, πολιτικής οικονομίας, ψυχολογίας και ψυχανάλυσης, θεωρίας της τέχνης κ.λπ.).

Σε αυτό το πνεύμα λαμβάνουν χώρα ανοιχτές συζητήσεις και εκδηλώσεις, στις οποίες οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την ερευνητική τους δουλειά και να τη θέσουν στη δοκιμασία της συζήτησης και ανταλλαγής επιχειρημάτων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για το πρόγραμμα των συζητήσεων και τους τίτλους των εισηγήσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο αυτό από την σελίδα του Συλλόγου στο Facebook.

Η επιδίωξη του Συλλόγου να προωθεί και να υποστηρίζει την ερευνητική δουλειά των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων έχει ως επιστέγασμα τη διοργάνωση του 1ου Συνεδρίου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Όψεις της κρίσης: πολιτική, ιδεολογία, κοινωνία». Το συνέδριο έλαβε χώρα στις 15-17 Μαρτίου του 2019.

Διοίκηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου:

Πρόεδρος: Καράμπελας Πολυχρόνης (Συνάντηση)
Αντιπρόεδρος: Πουλάκης Χαράλαμπος (ΠΣΚ)
Γεν. Γραμματέας: Τσίκολης Γιάννης (Συνάντηση)
Ταμίας: Σαρίδης Άριξ (ΠΣΚ)
Μέλος: Τσούτσης Κωνσταντίνος (Συνάντηση)

Αναπληρωματικά μέλη:
Ράπτης Αλέξανδρος (Συνάντηση)
Δημάκας Θανάσης (Συνάντηση)
Σπυρόπουλος Δημήτρης (Συνάντηση)
Καλφόπουλος Γιώργος Κορνήλιος (Συνάντηση)
Φτεργιώτης Διονύσης (Συνάντηση)
Ανδρέοβιτς Επαμεινώνδας (ΠΣΚ)
Βαξεβάνης Γεώργιος (ΠΣΚ)
Μαβίδης Πέσιτς Δημήτριος (ΠΣΚ)
Μάρκου Γρηγόριος (ΠΣΚ)
Τσιολάκη Σταυρούλα (ΠΣΚ)
Χρανιώτης Γεώργιος (ΠΣΚ)

 

Πληροφορίες και Ενημερώσεις

Σελίδα του Συλλόγου στο Facebook: https://www.facebook.com/polsci.auth.postgraduates

E-mail Επικοινωνίας: gsa.polsci.auth@gmail.com

Η αίθουσα του Συλλόγου βρίσκεται στο κτίριο του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της οδού Εγνατίας 46, στον 1ο όροφο, λειτουργεί δε και ως αναγνωστήριο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες.