Ο εκτός Ευρώπης κόσμος

ECTS: 
4
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΕ0Ε28
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Επιλογής
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Εαρινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Ο βασικός στόχος αυτού του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους σπουδαστές στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό σύστημα κρατών ή ομάδων κρατών πέρα από τα Ευρωπαϊκά κράτη.  Ειδικότερα:

  • Θα αναλυθεί η πολιτική ιστορία νεοσύστατων κρατών του Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας, το πολιτικό τους σύστημα και η πολιτική τους κουλτούρα
  • Θα αξιολογηθούν σε βάθος, οι κοινωνικές, πολιτικές και οι ιστορικές/πολιτισμικές δομές της Κίνας και της Ιαπωνίας και η θέση τους στο διεθνές σύστημα    
  • Θα μελετηθεί η ιστορική, πολιτική, πολιτισμική και κοινωνική εξέλιξη κομβικών κρατών όπως  ο Καναδάς
  • Θα παρουσιαστούν διεθνή υποσυστήματα κρατών όπως η Μέση Ανατολή, ο Τρίτος κόσμος και η Λατινική Αμερική
  • Θα αξιολογηθεί η κοινωνική, ιστορική και πολιτική δομή νέων δυνάμεων του διεθνούς συστήματος όπως η Ινδία.
  • Κάθε χώρα/γεωγραφική περιοχή θα εξετάζεται με βάση τους ακόλουθους άξονες: α) ιστορία, β)οικονομία/πολιτική, γ) κουλτούρα/πολιτισμός, δ) διεθνείς σχέσεις.
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:

  • Θα αποκτήσουν βασική κατανόηση του ρόλου του Κινεζικού κράτους στη σύγχρονη Κίνα και της σχέσης του με την κοινωνία
  • Θα κατανοήσουν τις βασικές παραμέτρους των νέων γεωπολιτικών και οικονομικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ασίας και της Λεκάνης του Ειρηνικού
  • Θα αποκτήσουν μια γενική επισκόπηση των άλλων μορφών πολιτικών συστημάτων που κυριαρχούν στην περιοχή και επαρκή γνώση των κύριων αιτιών για την διαμόρφωσή τους καθώς και της σχέσης τους με τις Δυτικές αντιλήψεις.