Εθνικισμός: Ιδεολογίες και πρακτικές

ECTS: 
4
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΕ0Χ08
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Επιλογής
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Χειμερινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Το μάθημα στοχεύει στο να αναλύσει το θεωρητικό υπόβαθρο της εθνικιστικής ιδεολογίας και να ανιχνεύσει τα αίτια της ανόδου του φαινομένου του εθνικισμού και της διάδοσης των βασικών του ιδεών και προταγμάτων από τη Γαλλική Επανάσταση και έπειτα. Οι παράμετροι και οι επιπτώσεις της δημιουργίας εθνών-κρατών αλλά και οι μελλοντικές τους προοπτικές θα αναλυθούν όχι μόνο σε σχέση με τη φιλοσοφική βάση που τα εξέθρεψε αλλά και σε σχέση με τα πολιτικά και πρακτικά αποτελέσματα που ακολούθησαν την εννοιολογική κατασκευή τους.  Έμφαση θα δοθεί στην ιδιαίτερη χρήση των εννοιών της ‘γλώσσας’, της ‘θρησκείας’, της ‘εθνότητας’ και της ‘πατρίδας’ που υπηρετεί την προώθηση του εθνικιστικού ιδεώδους, καθώς και τη σύζευξη ατομικής βούλησης και συλλογικής ελευθερίας την οποία το τελευταίο επιτάσσει. Η φιλοσοφική αλληλουχία η οποία προλειαίνει την εθνοτική κυριαρχία σε διοικητικούς-κρατικούς μηχανισμούς εξουσίας θα αντιπαρατεθεί όχι μόνο με τις υπερβάσεις λογικής στις οποίες υποπίπτει αλλά και με τις ανάγκες του σύγχρονου κόσμου. Οι λύσεις σε πολλά από τα προβλήματά που σήμερα βιώνουμε φαίνεται πως είναι αναγκαίο να αναζητηθούν σε υπερεθνικούς θεσμούς που υπερβαίνουν την εθνική κυριαρχία. Η ενδελεχής, όμως, μελέτη της αναγκαιότητας αυτής και των επιπτωσεών της στη λειτουργία της δημοκρατίας, στον αυτοπροσδιορισμό και την αυτοαντίληψη των πολιτών είναι αλήθεια πως ακόμη αποτελεί ζητούμενο

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος και των διαλέξεων οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να διακρίνουν τη φιλοσοφική βάση και τα εννοιολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούν συνολικά και κατά περίπτωση οι εθνικιστικές ιδεολογίες. Επιπλέον, η ιστορική παράθεση και η διεπιστημονική ανάλυση συγκεκριμένων εθνικιστικών κινημάτων θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν τις ψυχολογικές και κοινωνιολογικές διαστάσεις που κρύβονται πίσω από το σύνθετο πολιτικό φαινόμενο του εθνικισμού.

 

Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών: 
Τελικός Βαθμός: 80% Γραπτές Εξετάσεις, 20% Προφορική Παρουσίαση (οι 2 βαθμοί μπορεί να προστεθούν μόνο εφόσον επιτευχθεί η βάση 5 στις γραπτές εξετάσεις). Γραπτές Εξετάσεις: Θα πρέπει να απαντήσετε σε 2 από τις 3 ερωτήσεις.
Βιβλιογραφία: 

Υποχρεωτική

-Elie Kadourie, 2017, “Ο Εθνικισμός”, Αθήνα: Παπαζήση (Εύδοξος)

Προαιρετική

-Ετιέν Μπαλιμπάρ, Ιμμάνουελ Βαλλερστάιν, 2017, “Φυλή, έθνος, τάξη. Οι διφορούμενες ταυτότητες”, Αθήνα: Νήσος (Εύδοξος)
-Δάφνη Χαλικιοπούλου και Σοφία Βασιλοπούλου, 2015, “Η Εθνικιστική Λύση της Χρυσής Αυγής”, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Θα ήταν χρήσιμο οι φοιτητές/τριες να κρατούν σημειώσεις από τις διαλέξεις