ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Εξεταστέα ύλη εισαγωγής

Σε σχέση με τις εισαγωγικές εξετάσεις για το ΠΜΣ "Πολιτική Ανάλυση" του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, παρατίθενται παρακάτω εξεταστέα ύλη και σχετική βιβλιογραφία
 
Εξέταση στο μάθημα,  «Το Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα μετά τον Β ΠΠ (Εκλογές, Κόμματα, Θεσμοί και Ανταγωνισμοί»

Ειδικότερη αναφορά γίνεται στο Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα, στις Πολιτικές δυνάμεις και τους εκλογικούς ανταγωνισμούς στην Ελλάδα, και στο Διοικητικό Σύστημα συγκρότησης του Ελληνικού Κράτους ιδίως την περίοδο μετά το 1974

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος αφορά την συγκρότηση των πολιτικών δυνάμεων, τις οργανωτικές, πολιτικές και ιδεολογικές αρχές, τα πρόσωπα που τις συγκροτούν, τις κοινωνικές αναφορές καθώς και τις θέσεις των δυνάμεων σε θέματα και προβλήματα της κάθε περιόδου. Προσοχή πρέπει να δοθεί στα μεταβαλλόμενα, κατά την ίδια περίοδο, στοιχεία του ελληνικού διοικητικού και πολιτικού συστήματος. Οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις, τα πολιτικά κόμματα και οι πολιτικές διαιρέσεις, οι πολιτικές συμμαχίες, οι θεσμοί και η λειτουργία τους, οι παραταξιακές και κομματικές ιδεολογίες, κλπ. αποτελούν μέρος της προς εξέταση ύλης.

Επίσης, αναφέρεται στους εκλογικούς ανταγωνισμούς - κυρίως σε επίπεδο Ευρωπαϊκών, Βουλευτικών ή Περιφερειακών εκλογών. Ειδικότερα θέματα προσοχής είναι: η εκλογική δύναμη κάθε κόμματος ή συνδυασμού, τα κυριότερα θέματα κάθε εκλογικής αναμέτρησης, η συγκριτική παρατήρηση και ανάλυση της εξέλιξης της εκλογικής δύναμης των κομμάτων και των συνδυασμών, ο ρόλος των προσώπων στη διαχρονική εξέλιξη.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

    Close, David, Η Ελλάδα 1945 - 2004. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Αθήνα, Θύραθεν, 2006.
    Meynaud, Jean, Οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, Α΄ και Β΄ Τόμος, Αθήνα, Σαββάλας, 2002.
    Βούλγαρης, Γιάννης, Η Ελλάδα της Μεταπολίτευσης. Σταθερή δημοκρατία σημαδεμένη από τη μεταπολεμική ιστορία, Αθήνα, Θεμέλιο, 2001.
    Βούλγαρης, Γιάννης, Η Ελλάδα από τη μεταπολίτευση στην παγκοσμιοποίηση, Αθήνα, Πόλις, 2008.
    Βερναρδάκης, Χριστόφορος, Γεωργαντάς, Ηλίας, Γράβαρης, Διονύσης & Κοτρόγιαννος, Δημήτρης (επιμέλεια) Τριάντα χρόνια δημοκρατία: Το πολιτικό σύστημα της τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, 2 τόμοι, Αθήνα, Κριτική, 2004.
    Νικολακόπουλος, Ηλίας, Η καχεκτική δημοκρατία. Κόμματα και εκλογές, 1946-1967, Αθήνα, Πατάκης, 2001.
    Σωτηρέλης. Γ, (συντονισμός της ερευνητικής ομάδας - επιμέλεια του συλλογικού τόμου), Από την Νομαρχιακή στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, Εκδ. ΙΤΑ/Παπαζήσης, 2010.
    Χλέπας, Ν.-Κ., Ο Δήμαρχος, Παπαζήσης, Αθήνα 2005.