ΠΜΣ «Πολιτική Ιστορία, Πόλεμος και Στρατηγικές Σπουδές»: Εξεταστέα ύλη εισαγωγής

Σε σχέση με τις εισαγωγικές εξετάσεις για τo ΠΜΣ «Πολιτική Ιστορία, Πόλεμος και Στρατηγικές Σπουδές» του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, ισχύουν τα εξής:

Το πεδίο αυτό περιλαμβάνει τόσο την ελληνική όσο και την ευρωπαϊκή ή και την παγκόσμια ιστορία. Ο στόχος της εξέτασης, πέρα από την διαπίστωση βασικών  γνώσεων ή επαρκούς γενικής παιδείας, αποσκοπεί στο να διαπιστώσει δυνατότητες κριτικής προσέγγισης των υπό εξέταση ζητημάτων.

Με βάση τα παραπάνω η ύλη των εξετάσεων δεν μπορεί να είναι αυστηρά προσδιορισμένη. Οι όσο το δυνατό περισσότερες γνώσεις –περισσότερες αναγνώσεις- δίνουν πλεονεκτήματα στους υποψήφιους.

Η βιβλιογραφία που ακολουθεί είναι απλά ενδεικτική και αποσκοπεί στο να προσανατολίσει τους υποψήφιους πάνω στο είδος των αναγνώσεων που επιδιώκονται.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

    Δερτιλής Γιώργος (2013), Ιστορία του ελληνικού κράτους, 1830-1920, Αθήνα, Εστία
    Calvoccoressi Peter (2013), Διεθνής Πολιτική 1945-2000, τ. 2, Αθήνα, Τουρίκης
    Kennedy Paul (1990), Η άνοδος και η πτώση των μεγάλων δυνάμεων, Οικονομική μεταβολή και στρατιωτική σύγκρουση από το 1500 ως το 2000, Αθήνα, Αξιωτέλης
    Μαργαρίτης Γιώργος (2014), Πλημμυρίδα και άμπωτη. Ο ευρωπαϊκός 20ος αιώνας: από τον αποικισμό στη ναζιστική Νέα Ευρώπη (1873-1942), Αθήνα, Βιβλιόραμα
    Μαργαρίτης Γιώργος (2016), Πόλεμος και πολιτική, Αθήνα, Κάλλιπος, ηλεκτρονικό βιβλίο, http://hdl.handle.net/11419/4305
    Richard Denis (2010), Ιστορία της σύγχρονης Ευρώπης (1789-2000), Αθήνα, Παπαδήμας
    Howard Michael (2009), Ο ρόλος του πολέμου στη νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία, Αθήνα, Ποιότητα
    Ferguson Nial (2007), Ο πόλεμoς στον κόσμο, τ. 2, Αθήνα, Ιωλκός
    Χόμπσμπάουμ Έρικ (2010), Η εποχή των άκρων, Αθήνα, Θεμέλιο