Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών (ΔΙ)

Κωδικός Μαθήματος: 
ΔΙΥ11
Κύκλος / Επίπεδο: 
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Υποχρεωτικό
Εξειδικεύσεις Μεταπτυχιακού: 
ΔΠΜΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Χειμερινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωσή τους με τις ερευνητικές μεθόδους που θα τους χρειαστούν κατά την περίοδο των σπουδών τους, ιδίως κατά την συγγραφή των εργασιών τους και την ολοκλήρωση της διπλωματικής τους εργασίας.

Το πρώτο μέρος του μαθήματος επιχειρεί να θέσει με συνοπτικό τρόπο βασικά ζητήματα επιστημολογίας των κοινωνικών επιστημών και να παρουσιάσει με εύληπτο τρόπο τις βασικές μεθόδους της ποσοτικής, της ποιοτικής, της έρευνας πεδίου και της μελέτης περίπτωσης. Έτσι, επιτυγχάνεται η κάλυψη σημαντικού εύρους της μεθοδολογικής προβληματικής στις κοινωνικές επιστήμες. Επίσης, οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τις προκλήσεις και τους μεθοδολογικούς προσανατολισμούς και αποκτούν επαρκή γνώση του πεδίου της κοινωνικής έρευνας στο σύνολό του.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ:

Πειραματικοί Σχεδιασμοί, Focus Group, Delphi, μελέτη περίπτωσης, ανάλυση SWOT, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης του διαδικτύου για την διεξαγωγή  ερευνών, απλή γραμμική παλινδρόμηση, πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση, μη γραμμική παλινδρόμηση, κ.α. συσχέτιση δύο μεταβλητών, ανάλυση με περισσότερες από δύο μεταβλητές (cluster analysis, πολλαπλή ανάλυση αντιστοιχιών κ.α).

Εξάμηνο: 
Α' Εξάμηνο