Εισαγωγή στη Διακυβέρνηση

ECTS: 
9
Κωδικός Μαθήματος: 
ΔΙΥ12
Κύκλος / Επίπεδο: 
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Υποχρεωτικό
Εξειδικεύσεις Μεταπτυχιακού: 
ΔΠΜΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Εαρινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Το μάθημα είναι σχεδιασμένο ώστε να εισαγάγει τους φοιτητές στη γενεαλογία, τις κεντρικές έννοιες, αντινομίες, υποκείμενα, ζητήματα, τύπους, σύγχρονες εκφάνσεις και προκλήσεις της διακυβέρνησης.

Μετά από μία εισαγωγή στις θεματικές, τη δομή και τις απαιτήσεις του μαθήματος, οι διαλέξεις εξετάζουν αρχικά την εννοιολογική σχέση κυβέρνησης, διακυβέρνησης και κυβερνητικότητας. Στη συνέχεια εξετάζονται α) οι κεντρικές έννοιες της διακυβέρνησης με έμφαση στις σύγχρονες πρακτικές όπου αυτές υποστασιοποιούνται, β) η αντινομική και παράδοξη σχέση της διακυβέρνησης με την κυριαρχία, γ) τα κράτη και τα διεθνή καθεστώτα στην ιστορική τους εξέλιξη, δ) η εμπλοκή της κοινωνίας πολιτών και των κοινωνικών κινημάτων στις διαδικασίες της διακυβέρνησης, ε) οι έννοιες και πρακτικές εκφάνσεις της δημοκρατικής και της χρηστής διακυβέρνησης, καθώς και η διασύνδεση της τελευταίας με την ανάπτυξη, στ) τα κεντρικά σημεία της κριτικής στη λειτουργία της διακυβέρνησης και ζ) τα νέα δεδομένα που θέτουν οι πλέον σύγχρονες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις παγκοσμίως.

Τέλος, το μάθημα εξετάζει την περίπτωση της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης ως μία τυπική περίπτωση πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, συγκεντρώνοντας τα ως άνω χαρακτηριστικά αλλά και προβλήματα.

Εξάμηνο: 
Α' Εξάμηνο