Διεθνής Πολιτική Οικονομία (Δ.Π.Μ.Σ.)

Κωδικός Μαθήματος: 
ΔΙΕ11
Κύκλος / Επίπεδο: 
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Επιλογής
Εξειδικεύσεις Μεταπτυχιακού: 
ΔΠΜΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Εαρινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Το μάθημα αυτό διερευνά τις πολιτικοοικονομικές εξελίξεις στα τρία βάθρα της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης: διεθνές εμπόριο, ξένες άμεσες επενδύσεις, διασυνοριακή ροή κεφαλαίων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα αίτια που προκάλεσαν την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008, αλλά και στις φάσεις που αυτή διήλθε (πιστωτική κρίση των τραπεζών, οικονομική ύφεση, δημοσιονομική κρίση των κρατών, συναλλαγματικός πόλεμος, εμπορικός πόλεμος).

Αναλύονται επίσης οι υπάρχουσες εναλλακτικές θεωρίες οικονομικής κρίσης.

Παράλληλα, αναλύονται και αξιολογούνται οι οικονομικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν διεθνώς (με τα αντίστοιχα αποτελέσματα), αλλά και οι ανταγωνιστικές οικονομικές πολιτικές που προτάθηκαν ως εναλλακτική λύση. Τέλος, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις γεωπολιτικές συνέπειες της παγκόσμιας κρίσης (ιδίως στη μετωπική αντιπαράθεση ΗΠΑ-Κίνας).

Εξάμηνο: 
Α' Εξάμηνο