Θεωρία αποφάσεων και διαμόρφωση πολιτικής (Δ.Π.Μ.Σ.)

ECTS: 
6
Κωδικός Μαθήματος: 
ΔΙΕ13
Κύκλος / Επίπεδο: 
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Επιλογής
Εξειδικεύσεις Μεταπτυχιακού: 
ΔΠΜΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Εαρινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Η δημόσια πολιτική είναι η συλλογή αποφάσεων και μέσων που χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις/ θεσμοί για να ανταποκριθούν στον ποικίλο και περίπλοκο συνδυασμό κοινωνικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών και πολιτιστικών προβλημάτων, ζητημάτων και περιστάσεων. H χάραξη πολιτικής συνδέεται με μια ορθολογική, αντικειμενική και ηγετική διαδικασία βημάτων και σταδίων.

Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να βελτιωθεί η ικανότητα λήψης αποφάσεων των φοιτητών, να αποκτήσουν δεξιότητες ηγεσίας και να παράσχουν στρατηγικές για περαιτέρω βελτίωση στο μέλλον. Εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα και οι ομάδες λαμβάνουν αποφάσεις, και διαμορφώνουν πολιτικές για την επίλυση προβλημάτων, ατομικά και συλλογικά.

Οι φοιτητές θα κατανοήσουν διαφορετικά στυλ αποφάσεων, ηγεσίας και τις διαθέσεις πίσω από κάθε στυλ, θα μάθουν να λαμβάνουν αποφάσεις πιο σκόπιμα και συστηματικά και θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν στην απόφαση τεχνικές ανάλυσης και διαδικασίες διαχείρισης ομάδας.

Τέλος, θα κατανοήσουν και θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν στρατηγικό πλάνο μάρκετινγκ με αντικείμενο την πολιτική προεκλογική εκστρατεία.

Εξάμηνο: 
Α' Εξάμηνο