Διοικητική οργάνωση του Κράτους

Διδάσκοντες: 
ECTS: 
6
Κωδικός Μαθήματος: 
ΔΙΕ23
Κύκλος / Επίπεδο: 
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Επιλογής
Εξειδικεύσεις Μεταπτυχιακού: 
ΔΠΜΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Χειμερινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η προσέγγιση του διοικητικού φαινομένου από νομική, πολιτική και κοινωνιολογική σκοπιά στο πεδίο του κράτους με κριτική παρουσίαση της οργάνωσης της κεντρικής και αποκεντρωμένης διοίκησης καθώς και της τοπικής και καθ' ύλην αυτοδιοίκησης. Επιπροσθέτως, η οργάνωση του κράτους εξετάζεται υπό το φως της δικαιοκρατικής και δημοκρατικής αρχής.

Τα παραπάνω προσεγγίζονται και με τη χρήση των πορισμάτων και αρχών της διοικητικής επιστήμης όπως έχουν διαμορφωθεί μέσα από την ανάλυση του διοικητικού φαινομένου και στον ιδιωτικό τομέα.

Σε αυτό το πλαίσιο, επιδιώκεται: α) η εξοικείωση των φοιτητών με θεμελιώδεις έννοιες, β) η παροχή πληροφοριών σχετικά με το διοικητικό φαινόμενο, την ιστορική του εξέλιξη και την οργάνωσή του στο πεδίο του κράτους και, δευτερευόντως, στον ιδιωτικό τομέα, γ) η διεπιστημονική προσέγγιση οργανωτικών σχημάτων, η σύγκριση και ανάλυση τους, δ) η ανάδειξη πλεονεκτημάτων και παθογενειών και ε) ο δημιουργικός προβληματισμός για τον πιθανό μετασχηματισμό της οργανωτικής διάρθρωσης επί τη βάσει των σύγχρονων συνθηκών καθώς και για τη σύνδεση της διοίκησης με τη δημοκρατική αρχή και τη συμμετοχή του πολίτη στη λήψη των αποφάσεων.     

Εξάμηνο: 
Β' Εξάμηνο