ΠΜΣ «Πολιτική ιστορία, πόλεμος και στρατηγικές σπουδές»: Αποτελέσματα εισαγωγής 2018

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. «Πολιτική ιστορία, πόλεμος και στρατηγικές σπουδές» του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. και η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.

Για λόγους διαφύλαξης προσωπικών δεδομένων δεν είναι δυνατή η δημοσιοποίηση αναλυτικών βαθμολογιών των υποψηφίων. Όποιος/α επιθυμεί να μάθει την αναλυτική βαθμολογία του/της, θα πρέπει να στείλει email από τον προσωπικό του λογαριασμό email στην γραμματεία (info@polsci.auth.gr)

Δείτε τα αποτελέσματα: