Δηλώσεις μαθημάτων 1ου, 3ου, 5ου και 7ου χειμερινού εξαμήνου 2018-2019

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη δήλωση υποχρεωτικών μαθημάτων για ΚΑΝΕΝΑ εξάμηνο.

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΣΕΙΡΑ:
ΕΞΑΜΗΝΟ: 1ο, 3ο, 5ο, 7ο    
Από: 19/10/2018 ώρα 9:00 π.μ.    
Έως: 29/10/2018 ώρα 23:59 μ.μ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ http://it.auth.gr/el/sis-student (Υποστήριξη- Εγχειρίδιο)

1. Οι δηλώσεις των μαθημάτων θα γίνουν αποκλειστικά στις ημερομηνίες που έχουν ανακοινωθεί. Μετά τη λήξη των προθεσμιών το σύστημα δηλώσεων απενεργοποιείται.
2. Μετά την επιτυχή καταχώριση της δήλωσης, θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα (mail) στον ιδρυματικό σας λογαριασμό από το support.auth.gr με την ακριβή ημερομηνία και ώρα αποστολής της δήλωσης, και τον αριθμό καταχώρησης, όπου θα καταγράφονται και τα μαθήματα που έχετε δηλώσει. ΜΗ ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ. Είναι το αποδεικτικό της δήλωσής σας.
3. Στο «ΔΗΛΩΣΗ=»ΙΣΤΟΡΙΚΟ» ελέγχετε την κατάσταση της δήλωσής σας (θα πρέπει να βλέπετε τα μαθήματα που δηλώσατε)
4. Διορθώσεις ή συμπληρώσεις των δηλώσεων γίνονται δεκτές μόνο στις ημερομηνίες που θα κάνετε τις δηλώσεις σας.
5. Ο φοιτητής που ΔΕΝ θα δηλώσει κάποιο μάθημα δεν δικαιούται να συμμετάσχει στις εξετάσεις Ιανουαρίου (και επαναληπτική Σεπτεμβρίου) του μαθήματος ούτε να αποκτήσει διδακτικό βοήθημα. Αν κατά παρέκκλιση συμμετάσχει στις εξετάσεις ο βαθμός του δεν ανακοινώνεται και υποχρεούται να επαναλάβει την εξέταση του μαθήματος όταν το δηλώσει σε επόμενο εξάμηνο (Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος αριθμ. 137/21.9.2017).
6. Δεν μπορεί να γίνει δήλωση συγγραμμάτων αν δεν προηγηθεί δήλωση μαθημάτων.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι φοιτητές/τήτριες του Τμήματος μπορούν να επιλέξουν μέχρι δύο (2) μαθήματα ελεύθερης επιλογής από άλλα Τμήματα σε όλη την διάρκεια των σπουδών τους, μετά από έγκριση από τον Σύμβουλο Σπουδών του Τμήματος. Τα μαθήματα αυτά συμπεριλαμβάνονται μέσα στο αριθμητικό όριο των μαθημάτων επιλογής που μπορούν να δηλώσουν ανά εξάμηνο. Στην σελίδα της ηλεκτρονικής δήλωσης εμφανίζονται με τους κωδικούς «ΕΕ1000» και «ΕΕ2000». Η δήλωση αυτών των μαθημάτων εκτός από ηλεκτρονικά γίνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και γραπτά καταθέτοντας στη Γραμματεία το αντίστοιχο έντυπο. Ο Κωδικός και ο Τίτλος των μαθημάτων πρέπει να αναγράφεται και στα Αγγλικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Το μάθημα δηλώνεται από τους φοιτητές/τριες του Β έτους και πάνω, είτε στο χειμερινό είτε στο εαρινό εξάμηνο.
Στο μάθημα ισχύει όριο/πλαφόν 100 φοιτητών/τριών για τους φοιτητές/τριες του Γ εξαμήνου και 50 φοιτητών/τριών μεγαλύτερων εξαμήνων, που το οφείλουν. Όσοι δεν το δηλώσουν στο χειμερινό εξάμηνο, θα το δηλώσουν στο εαρινό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ

Α΄ εξάμηνο
Τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου είναι 6 υποχρεωτικά μαθήματα.
Ο αριθμός μαθημάτων που μπορείτε να δηλώσετε είναι μέχρι «9» ( ΕΝΝΕΑ ) μαθήματα  (μπορείτε να επιλέξετε και έως 3 υποχρεωτικά μαθήματα μεγαλυτέρων εξαμήνων). Δεν μπορείτε να δηλώσετε μαθήματα επιλογής.

Γ΄εξάμηνο
Ο αριθμός μαθημάτων που μπορείτε να δηλώσετε είναι μέχρι «9» ( ΕΝΝΕΑ ) μαθήματα (έως «3» επιλογής). Στα μαθήματα επιλογής ισχύει όριο / πλαφόν 120 (εκατόν είκοσι) φοιτητών /τριών για κάθε μάθημα.

Ε΄εξάμηνο
Ο αριθμός μαθημάτων που μπορείτε να δηλώσετε είναι μέχρι «9» ( ΕΝΝΕΑ ) μαθήματα (μέχρι «3» επιλογής). Στα μαθήματα επιλογής ισχύει όριο / πλαφόν 120 (εκατόν είκοσι) φοιτητών /τριών για κάθε μάθημα. Το Πλαφόν για την Πρακτική Άσκηση είναι «20» (είκοσι) φοιτητές/φοιτήτριες και δηλώνεται μόνον εφόσον έχετε επιλεγεί για πρακτική

Ζ΄ εξάμηνο
Ο αριθμός μαθημάτων που μπορείτε να δηλώσετε είναι μέχρι «10» ( ΔΕΚΑ ) μαθήματα (υποχρεωτικά ή επιλογής). Στα μαθήματα επιλογής ισχύει όριο / πλαφόν 120 (εκατόν είκοσι)   φοιτητών /τριών για κάθε μάθημα. Το Πλαφόν για την Πρακτική Άσκηση είναι «20» (είκοσι) φοιτητές/φοιτήτριες και δηλώνεται μόνον εφόσον έχετε επιλεγεί για πρακτική