Δηλώσεις μαθημάτων 9ου εξαμήνου και άνω χειμερινού εξαμήνου 2018-2019

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη δήλωση υποχρεωτικών μαθημάτων για ΚΑΝΕΝΑ εξάμηνο

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΣΕΙΡΑ:
ΕΞΑΜΗΝΟ: 9ο εξάμηνο και πάνω    
Από: 1/11/2018 ώρα 9:00 π.μ.
Έως: 13/11/2018  ώρα 23:59 μ.μ.

ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ sis.auth.gr (Υποστήριξη- Εγχειρίδιο, παράγραφος 3)

1. Οι δηλώσεις των μαθημάτων θα γίνουν αποκλειστικά στις ημερομηνίες που έχουν ανακοινωθεί. Μετά τη λήξη των προθεσμιών το σύστημα δηλώσεων απενεργοποιείται.
2. Μετά την επιτυχή καταχώριση της δήλωσης, θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα (mail) στον ιδρυματικό σας λογαριασμό από το support.auth.gr με την ακριβή ημερομηνία και ώρα αποστολής της δήλωσης, και τον αριθμό καταχώρησης, όπου θα καταγράφονται και τα μαθήματα που έχετε δηλώσει. ΜΗ ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ. Είναι το αποδεικτικό της δήλωσής σας.
3. Στο «ΔΗΛΩΣΗ=»ΙΣΤΟΡΙΚΟ» ελέγχετε την κατάσταση της δήλωσής σας (θα πρέπει να βλέπετε τα μαθήματα που δηλώσατε)
4. Διορθώσεις ή συμπληρώσεις των δηλώσεων γίνονται δεκτές μόνο στις ημερομηνίες που θα κάνετε τις δηλώσεις σας.
5. Ο φοιτητής που ΔΕΝ θα δηλώσει κάποιο μάθημα δεν δικαιούται να συμμετάσχει στις εξετάσεις Ιανουαρίου (και επαναληπτική Σεπτεμβρίου) του μαθήματος ούτε να αποκτήσει διδακτικό βοήθημα. Αν κατά παρέκκλιση συμμετάσχει στις εξετάσεις ο βαθμός του δεν ανακοινώνεται και υποχρεούται να επαναλάβει την εξέταση του μαθήματος όταν το δηλώσει σε επόμενο εξάμηνο (Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος αριθμ. 137/21.9.2017).
6. Δεν μπορεί να γίνει δήλωση συγγραμμάτων αν δεν προηγηθεί δήλωση μαθημάτων.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι φοιτητές/τήτριες του Τμήματος μπορούν να επιλέξουν μέχρι δύο (2) μαθήματα ελεύθερης επιλογής από άλλα Τμήματα σε όλη την διάρκεια των σπουδών τους, μετά από έγκριση από τον Σύμβουλο Σπουδών του Τμήματος. Τα μαθήματα αυτά συμπεριλαμβάνονται μέσα στο αριθμητικό όριο των μαθημάτων επιλογής που μπορούν να δηλώσουν ανά εξάμηνο. Στην σελίδα της ηλεκτρονικής δήλωσης εμφανίζονται με τους κωδικούς «ΕΕ1000» και «ΕΕ2000». Η δήλωση αυτών των μαθημάτων εκτός από ηλεκτρονικά γίνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και γραπτά καταθέτοντας στη Γραμματεία το αντίστοιχο έντυπο. Ο Κωδικός και ο Τίτλος των μαθημάτων πρέπει να αναγράφεται και στα Αγγλικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Το μάθημα δηλώνεται από τους φοιτητές/τριες του Β έτους και πάνω, είτε στο χειμερινό είτε στο εαρινό εξάμηνο.
Στο μάθημα ισχύει όριο/πλαφόν 100 φοιτητών/τριών για τους φοιτητές/τριες του Γ εξαμήνου και 50 φοιτητών/τριών μεγαλύτερων εξαμήνων, που το οφείλουν. Όσοι δεν το δηλώσουν στο χειμερινό εξάμηνο, θα το δηλώσουν στο εαρινό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ
ΠΤΥΧΙΟ (9ο εξάμηνο και πάνω)
Μπορείτε να δηλώσετε όσα μαθήματα σας υπολείπονται έχοντας να επιλέξετε: από τα υποχρεωτικά μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου και από τα επιλογής μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου. Το Πλαφόν για την Πρακτική Άσκηση είναι «20» (είκοσι) φοιτητές/φοιτήτριες και δηλώνεται μόνον εφόσον έχετε επιλεγεί για πρακτική