Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου

Οι δηλώσεις μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου θα γίνουν με την εξής σειρά:

•    Από 2 Νοεμβρίου 2021 ώρα 10:00 π.μ. έως και 10 Νοεμβρίου 2021 ώρα 23:59 μ.μ. οι φοιτητές/τριες στο 1ο , 3ο, 5ο, 7ο εξάμηνο
•    Από 12 Νοεμβρίου 2021 ώρα 10:00 π.μ. έως και 18 Νοεμβρίου 2021 ώρα 23:59 μ.μ. οι φοιτητές στο 9ο εξ. και πάνω

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη δήλωση υποχρεωτικών μαθημάτων για ΚΑΝΕΝΑ εξάμηνο.

ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ students.auth.gr (Υποστήριξη- Εγχειρίδιο, παράγραφος 3)

Οι δηλώσεις των μαθημάτων θα γίνουν αποκλειστικά στις ημερομηνίες που έχουν ανακοινωθεί. Μετά τη λήξη των προθεσμιών το σύστημα δηλώσεων απενεργοποιείται.

Στο «ΔΗΛΩΣΗ=ΙΣΤΟΡΙΚΟ» ελέγχετε την κατάσταση της δήλωσής σας (θα πρέπει να βλέπετε τα μαθήματα που δηλώσατε)

Διορθώσεις ή συμπληρώσεις των δηλώσεων γίνονται δεκτές μόνο στις ημερομηνίες δηλώσεων του εξαμήνου σας.

Ο φοιτητής που ΔΕΝ θα δηλώσει κάποιο μάθημα δεν δικαιούται να συμμετάσχει στις εξετάσεις Ιανουαρίου (και επαναληπτική Σεπτεμβρίου) του μαθήματος ούτε να αποκτήσει διδακτικό βοήθημα . Αν κατά παρέκκλιση συμμετάσχει στις εξετάσεις ο βαθμός του δεν ανακοινώνεται και υποχρεούται να επαναλάβει την εξέταση του μαθήματος όταν το δηλώσει σε επόμενο εξάμηνο (Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος αριθμ. 137/21.9.2017).

Δεν μπορεί να γίνει δήλωση συγγραμμάτων αν δεν προηγηθεί δήλωση μαθημάτων.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι φοιτητές/τήτριες του Τμήματος από το 2ο έτος σπουδών και πάνω μπορούν να επιλέξουν μέχρι δύο (2) μαθήματα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ) από άλλα Τμήματα, αφού εγκριθούν από τον Σύμβουλο Σπουδών του Τμήματος. Τα μαθήματα αυτά συμπεριλαμβάνονται στο αριθμητικό όριο των μαθημάτων επιλογής που μπορούν να δηλώσουν ανά εξάμηνο. Στην σελίδα της ηλεκτρονικής δήλωσης εμφανίζονται με τους κωδικούς «ΕΕ1000» και «ΕΕ2000». Η δήλωση αυτών των μαθημάτων εκτός από ηλεκτρονικά γίνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και γραπτά καταθέτοντας στη Γραμματεία αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά στο email info@polsci.auth.gr το αντίστοιχο έντυπο, μετά από υπογραφή του διδάσκοντα  του μαθήματος και του κ. Καβουλάκου (πιέστε το παραπάνω Link για το έντυπο). Ο Τίτλος των μαθημάτων πρέπει να αναγράφεται και στα Αγγλικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής που θα επιλέξετε θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 4 ECTS, ώστε να συμπληρώνεται ο ελάχιστος αριθμός ECTS που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου (μαθήματα επιλογής=48 ECTS κατ’ ελάχιστον).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ

Α΄ εξάμηνο: Τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου είναι 6 υποχρεωτικά και αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες (6x5=30 ECTS). Μπορείτε να επιλέξετε μέχρι και 3 υποχρεωτικά μαθήματα μεγαλύτερων εξαμήνων, δηλ. έως 45 ECTS. Δεν μπορείτε να δηλώσετε μαθήματα επιλογής.

Γ΄, Ε΄ και Ζ’ εξάμηνο: Οι φοιτητές/τριες του 2ου, 3ου και 4ου έτους σπουδών μπορούν να επιλέξουν υποχρεωτικά και επιλογής χειμερινού μαθήματα που αντιστοιχούν σε 45 Πιστωτικές Μονάδες (Υποχρεωτικά μαθήματα Υ=5 ECTS, Επιλογής Ε ή Ελεύθερης Επιλογής ΕΕ=4 ECΤS). Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση (5ο εξάμηνο και πάνω)  είναι «40» (σαράντα) φοιτητές/φοιτήτριες και δηλώνεται μόνον εφόσον έχετε ήδη επιλεγεί για πραγματοποίηση πρακτικής στην 1η περίοδο .

ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ (9ο εξάμηνο και πάνω): Οι φοιτητές/τριες πέραν των κανονικών εξαμήνων φοίτησης, μπορούν να δηλώσουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου και επιλογής μαθήματα ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ εξαμήνου που αντιστοιχούν σε 55 Πιστωτικές Μονάδες ECTS (υποχρεωτικά μαθήματα Υ=5 ECTS, Επιλογής Ε ή Ελεύθερης Επιλογής ΕΕ=4 ECΤS) . Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση είναι «40» (σαράντα) φοιτητές/φοιτήτριες και δηλώνεται μόνον εφόσον έχετε ήδη επιλεγεί για πραγματοποίηση πρακτικής στην 1η περίοδο