Ώρες Συνεργασίας

Όνομα Ώρες Συνεργασίας
Aarbakke Vemund Εαρινό εξάμηνο: Πέμπτη 17-19 Εγνατία
Ακριβούλης Δημήτρης Εαρινό εξάμηνο: Τρίτη 12-1, Τετάρτη 4-5, Πέμπτη 3-4
Ανδρεάδης Γιάννης Εαρινό εξάμηνο: Σε άδεια
Ανδρέου Γεώργιος Εαρινό εξάμηνο: Σε άδεια
Βερναρδάκης Χριστόφορος Σε αναστολή καθηκόντων λόγω υπουργικής θέσης
Δουράκης Γιώργος Εαρινό εξάμηνο: Τετάρτη 10-11:30 (γραφείο διδασκόντων)
Δρόσος Διονύσιος Εαρινό εξάμηνο: Τρίτη, 11-12 (γραφείο διδασκόντων), Τετάρτη 11-12 (Εγνατία)
Ζαφείρη Μακρίνα
Καβάλα Μαρία Πέμπτη 10.30-12.30, γραφείο κ. Μαργαρίτη, Εγνατία 46, 1ος όροφος
Καβουλάκος Κάρολος-Ιωσήφ Εαρινό εξάμηνο: Δευτέρα 16:30-18 (Εγνατία) Τρίτη 10:30-12 (γραφείο διδασκόντων)
Καϊδατζής Ακρίτας Παρασκευή 12:00
Κιουπκιολής Αλέξανδρος Εαρινό εξάμηνο: Τετάρτη και Πέμπτη, 6-7 (Εγνατία)
Κωσταρέλλα Ιωάννα Τετάρτη 12μ.-2μ.μ. Εγνατίας 46 4ο όροφος
Λάζου Βασιλική Εαρινό εξάμηνο: Τετάρτη: 10:30-12, Πέμπτη: 16-18 (Εγνατία)
Μαργαρίτης Γιώργος Εαρινό εξάμηνο: Πέμπτη, 13-15.30 (Εγνατία)
Μαρκάκη Ευαγγελία
Μαρκέτος Σπύρος Εαρινό εξάμηνο: Τρίτη 4-6 (Εγνατια)
Μπουρούτης Ανδρέας
Οικονόμου Γεώργιος Παρασκευή 14-15 Αίθουσα 3Δ Εγνατίας 46
Παναγιωτίδου Γεωργία Εαρινό εξάμηνο: Δευτέρα 12-2
Πανταζόπουλος Ανδρέας Εαρινό εξάμηνο: Τρίτη, 6-7. Τετάρτη 12.30-14.30 (Εγνατία)
Παπαγεωργίου Ιωάννης Εαρινό εξάμηνο: Τετάρτη 5-7 (Εγνατία), Πέμπτη 11-12 γραφείο διδασκόντων)
Παπαοικονόμου Αντώνης Εαρινό εξάμηνο: Δευτέρα 10-12, Τρίτη 10-13, Τετάρτη 12-13, Παρασκευή 10-12
Ροτζώκος Νίκος Εαρινό εξάμηνο: Δευτέρα 10-11 και Τετάρτη 6-7 (γραφείο διδασκόντων)
Σεβαστάκης Νικόλαος Εαρινό εξάμηνο: Δευτέρα 12-2 (Εγνατία)
Σταυρακάκης Γιάννης Εαρινό εξάμηνο: Τρίτη 10-12 (Εγνατία)
Στεφανίδης Ιωάννης Εαρινό εξάμηνο: Τετάρτη, 10-12, Πέμπτη, 12-2
Στυλιανού Άρης Εαρινό εξάμηνο: Τετάρτη 11-12.30 (Εγνατία), Πέμπτη 11-12 (γραφείο διδασκόντων)
Τεπέρογλου Ευτυχία Εαρινό εξάμηνο: Σε αδεια
Χατζηπαντελής Θεόδωρος Εαρινό εξάμηνο: Τετάρτη 12-3