Διδακτικό Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ Τμήματος
Όνομα Θέση E-mail
Aarbakke Vemund Επίκουρος Καθηγητής vaarbakk@polsci.auth.gr
Ανδρεάδης Γιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής john@auth.gr
Ανδρέου Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής gioandreou@polsci.auth.gr
Βερναρδάκης Χριστόφορος Επίκουρος Καθηγητής xvernard@gmail.com
Δουράκης Γιώργος Αναπληρωτής Καθηγητής gdour@polsci.auth.gr
Δρόσος Διονύσιος Καθηγητής drden25@gmail.com
Καβουλάκος Κάρολος-Ιωσήφ Επίκουρος Καθηγητής kkavoula@gmail.com
Κιουπκιολής Αλέξανδρος Επίκουρος Καθηγητής alkioup@polsci.auth.gr
Κωσταρέλλα Ιωάννα Διδάσκουσα Άλλου Τμήματος ikostarella@jour.auth.gr
Μαργαρίτης Γιώργος Καθηγητής gmargar@polsci.auth.gr
Μαρκέτος Σπύρος Επίκουρος Καθηγητής spyrosmarchetos@gmail.com
Πανταζόπουλος Ανδρέας Αναπληρωτής Καθηγητής anpantaz@gmail.com
Παπαγεωργίου Ιωάννης Επίκουρος Καθηγητής ipapageo@polsci.auth.gr
Ροτζώκος Νίκος Επίκουρος Καθηγητής rotzokos@hotmail.com
Σεβαστάκης Νικόλαος Καθηγητής nsevas@polsci.auth.gr
Σταυρακάκης Γιάννης Καθηγητής yanstavr@yahoo.co.uk
Στυλιανού Άρης Αναπληρωτής Καθηγητής stilianu@polsci.auth.gr
Τεπέρογλου Ευτυχία Λέκτορας efteperoglou@polsci.auth.gr
Χατζηπαντελής Θεόδωρος Καθηγητής chadji@polsci.auth.gr
Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Όνομα Θέση E-mail
Λάζου Βασιλική Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) vlazou@polsci.auth.gr
Παπαοικονόμου Αντώνης Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) papaoikoa@polsci.auth.gr
Διδάσκοντες Άλλου Τμήματος
Όνομα Θέση E-mail
Ακριβούλης Δημήτρης Διδάσκων Άλλου Τμήματος dakrivoulis@uom.edu.gr
Ζαφείρη Μακρίνα Διδάσκουσα Άλλου Τμήματος m_nzafiri@yahoo.gr
Καϊδατζής Ακρίτας Διδάσκων Άλλου Τμήματος akritas@law.auth.gr
Στεφανίδης Ιωάννης Διδάσκων Άλλου Τμήματος ids@law.auth.gr
Διδάσκοντες με Σύμβαση
Όνομα Θέση E-mail
Καβάλα Μαρία Διδάσκουσα με σύμβαση kavalamaria@yahoo.com
Παναγιωτίδου Γεωργία Διδάσκουσα με σύμβαση vzgp@hotmail.com