Διδακτικό Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ Τμήματος
Όνομα Θέση E-mail
Aarbakke Vemund Επίκουρος Καθηγητής vaarbakk@polsci.auth.gr
Ανδρεάδης Γιάννης Καθηγητής john@auth.gr
Ανδρέου Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής gioandreou@polsci.auth.gr
Βερναρδάκης Χριστόφορος Επίκουρος Καθηγητής xvernard@gmail.com
Δρόσος Διονύσιος Καθηγητής drden25@gmail.com
Καβάλα Μαρία Επίκουρη Καθηγήτρια mgkavala@polsci.auth.gr
Καβουλάκος Κάρολος-Ιωσήφ Επίκουρος Καθηγητής kkavoula@gmail.com
Κιουπκιολής Αλέξανδρος Αναπληρωτής Καθηγητής alkioup@polsci.auth.gr
Μαργαρίτης Γιώργος Καθηγητής gmargar@polsci.auth.gr
Μαρκέτος Σπύρος Επίκουρος Καθηγητής spyrosmarchetos@gmail.com
Πανταζόπουλος Ανδρέας Αναπληρωτής Καθηγητής anpantaz@gmail.com
Παπαγεωργίου Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής ipapageo@polsci.auth.gr
Παπαστάθης Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής kpapastathis@polsci.auth.gr
Ροτζώκος Νίκος Επίκουρος Καθηγητής rotzokos@hotmail.com
Σεβαστάκης Νικόλαος Καθηγητής nsevas@polsci.auth.gr
Σταυρακάκης Γιάννης Καθηγητής yanstavr@yahoo.co.uk
Στυλιανού Άρης Αναπληρωτής Καθηγητής stilianu@polsci.auth.gr
Τεπέρογλου Ευτυχία Επίκουρη Καθηγήτρια efteperoglou@polsci.auth.gr
Χατζηπαντελής Θεόδωρος Καθηγητής chadji@polsci.auth.gr
Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Όνομα Θέση E-mail
Λάζου Βασιλική Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) vlazou@polsci.auth.gr
Μανουσάκης Βασίλης Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) vmanousa@polsci.auth.gr
Μπετσάκος Βασίλειος Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) bbetsakos@polsci.auth.gr
Παπαοικονόμου Αντώνης Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) papaoikoa@polsci.auth.gr
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)
Όνομα Θέση E-mail
Μηλώσης Δημήτρης Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) dmilosis@polsci.auth.gr
Διδάσκοντες Άλλου Τμήματος
Όνομα Θέση E-mail
Ζαρωτιάδης Γρηγόρης Διδάσκων Άλλου Τμήματος gzarotia@econ.auth.gr
Μακρής Σπύρος Διδάσκων Άλλου Τμήματος
Σκαμνάκης Αντώνης Διδάσκων Άλλου Τμήματος askamnak@jour.auth.gr
Στεφανίδης Ιωάννης Διδάσκων Άλλου Τμήματος ids@law.auth.gr
Διδάσκοντες με Σύμβαση
Όνομα Θέση E-mail
Μαρκάκη Ευαγγελία Διδάσκουσα με σύμβαση markakievi@yahoo.gr
Μπουρούτης Ανδρέας Διδάσκων με σύμβαση abouroutis@gmail.com
Οζούνη Ειρήνη Διδάσκουσα με σύμβαση ozouni@econ.auth.gr
Παναγιωτίδου Γεωργία Διδάσκουσα με σύμβαση vzgp@hotmail.com
Σιώμος Θωμάς Διδάσκων με σύμβαση siomos.thomas@gmail.com