Μαργαρίτης Γιώργος

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Γραφείο: 
Εγνατία 46, 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 
2310 991973
Ώρες Συνεργασίας: 
Εαρινό εξάμηνο: Οποιαδήποτε μέρα μετά από τηλεφωνική επικοινωνία