Σταυρακάκης Γιάννης

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Γραφείο: 
Εγνατία 46, 3ος όροφος
Τηλέφωνο: 
2310 991993
Ώρες Συνεργασίας: 
Εαρινό εξάμηνο: Πέμπτη 4-6 Εγνατία