Ανδρεάδης Γιάννης

Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο: 
Εγνατίας 46, 5ος όροφος
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
2310 991992
Ώρες Συνεργασίας: 
Εαρινό εξάμηνο: Τρίτη και Πέμπτη 18-19 Εγνατία