Πανταζόπουλος Ανδρέας

Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο: 
Εγνατία 46, 3ος όροφος
Τηλέφωνο: 
2310 991986
Ώρες Συνεργασίας: 
Εαρινό εξάμηνο: Τετάρτη 12-14 Εγνατία