Δρόσος Διονύσιος

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Γραφείο: 
Εγνατίας 46, 3ος όροφος
Τηλέφωνο: 
2310991953
Ώρες Συνεργασίας: 
Εαρινό εξάμηνο: Τρίτη 17-18 Τετάρτη 11- 12 Γραφείο Διδασκόντων