Λάζου Βασιλική

Βαθμίδα: 
Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Γραφείο: 
Εγνατίας 46 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 
2310991961
Ώρες Συνεργασίας: 
Εαρινό εξάμηνο: Τετάρτη 17.30-18.15 γραφείο διδασκόντων Πέμπτη: 12.30-14.00 Εγνατία