Σκαμνάκης Αντώνης

Βαθμίδα: 
Διδάσκων Άλλου Τμήματος
Γραφείο: 
Εγνατίας 46 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 
2310-991979
Ώρες Συνεργασίας: 
Εαρινό εξάμηνο: Τρίτη 15-17 Εγνατία