Καβάλα Μαρία

Βαθμίδα: 
Επίκουρη Καθηγήτρια
Γραφείο: 
Εγνατίας 46 2ος όροφος
Τηλέφωνο: 
6992200800
Ώρες Συνεργασίας: 
Εαρινό εξάμηνο: Πέμπτη 12.30-14.00 Εγνατία